Kontakta
Wester­lundska gymnasiet

Här hittar du kontaktuppgifter till rektorer, skolledning och antagningsenheten. Här står också vem du ska kontakta för att göra en sjukanmälan eller beställa en betygskopia.

Du kan även se kontaktuppgifer till studie- och yrkesvägledare, skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator och lärarkontakt för varje program och inriktning.

• Reception

Telefonnummer:
0171-62 55 60 (centrala receptionen i hus E)

E-mailadress:
wgy.info@enkoping.se

Besöksadress och postadress:
Sandbrogatan 2
749 49 Enköping

• Skolledning

Gymnasierektor Linda Lindahl
linda.lindahl@enkoping.se
0171-62 50 30

Programrektor Daniel Hellström

 • Pedagogiskt stöd
 • Introduktion (IM)
 • Gymnasiesärskolan

daniel.hellstrom@enkoping.se
0171-62 55 52

Programrektor Evamari Holmgren Stenlöf

 • Naturvetenskap
 • Teknik

evamari.holmgren-stenlof@enkoping.se
0171-62 55 51

Programrektor Freddie Sahlin

 • Barn och fritid
 • El och energi
 • Vård och omsorg

freddie.sahlin@enkoping.se
0171-62 55 56

Programrektor och administrativ chef Jenny Fredriksson

 • Ekonomi
 • Restaurang och livsmedel
 • Vaktmästeri
 • Bibliotek

jenny.fredriksson@enkoping.se
0171-62 71 66

Programrektor Kristin Lindgren

 • Bygg och anläggning
 • Samhällsvetenskap

kristin.lindgren@enkoping.se
0171-62 55 53

Programrektor Lotta Brändgården

 • Estet musik
 • Handels och administration
 • Restaurang och livsmedel

lotta.brandgarden@enkoping.se
0171-62 72 27

Tf biträdande programrektor Martina Ericson

 • Introduktion (IM)
 • Fordon och transport

martina.ericson@enkoping.se
0171-62 71 97

Administrativ chef Maria Johansson

 • Kommunikation
 • IT

maria.johansson@enkoping.se
0171-62 56 38

• Antagning

Gymnasieantagningen i Enköpings kommun tar hand om alla frågor som rör din ansökan och antagning till gymnasiet, oavsett om du söker till ett gymnasium i eller utanför kommunen.

Besöksadress: Sandbrogatan 2, Enköping
Telefon: 0171-62 53 75, 0171-62 69 18
E-post: gymnasieantagningen@enkoping.se
Postadress: Gymnasieantagningen, Box 915, 745 25 Enköping

• Elevhälsa

Skolsköterskor

Catarina Neljestam

 • IM
 • Gymnasiesärskolan

catarina.neljestam@enkoping.se
0702-71 75 60

Gunnie Sunesson

 • Naturvetenskap
 • Teknik
 • Bygg och anläggning
 • El och energi
 • Barn och fritid
 • Vård och omsorg

gunnie.sunesson@enkoping.se
0171-62 54 45 (ledig fredagar)

Ritva Eriksson

 • Handel och administration
 • Estet musik
 • Fordon och transport
 • Samhällsvetenskap
 • Ekonomi
 • Restaurang och livsmedel

ritva.eriksson@enkoping.se
0171-62 53 00

Kuratorer

Elisabeth Schederin

 • Handel och administration
 • Estet musik
 • Teknik
 • Gymnasiesärskolan

elisabeth.schederin@enkoping.se
0171-62 53 02

Jill Olofsson

 • Naturvetenskap
 • El och energi
 • Fordon
 • Barn och fritid
 • Vård och omsorg

jill.olofsson@enkoping.se
0171-62 68 64

Lova Östlund Sylvan

 • Introduktion (IM)

lova.ostlund.sylvan@enkoping.se
0171-62 62 17

Susanna Kajava

 • Bygg och anläggning
 • Samhällsvetenskap
 • Ekonomi
 • Restaurang och livsmedel

susanna.kajava@enkoping.se
0171-62 53 41

• Studie- och yrkesvägledning

Anna Arbin

 • Estet musik
 • El och energi
 • Barn och fritid
 • Vård och omsorg

anna.arbin@enkoping.se
0171-62 54 58

Emma Minkkinen

 • Handel och administration
 • Ekonomi
 • Restaurang och livsmedel

emma.minkkinen@enkoping.se
0171-62 53 05

Isabelle Eriksson

 • Introduktion (IM)
 • Gymnasiesärskolan

isabelle.eriksson@enkoping.se
0171-62 72 26

Jessica Andersson

 • Teknik
 • Fordon och transport

jessica.andersson@enkoping.se
0171-62 55 23

Johanna Wrådhe

 • Bygg och anläggning
 • Samhällsvetenskap

johanna.wradhe@enkoping.se
0171-62 53 06

Susanne Friberg

 • Naturvetenskap

susanne.friberg@enkoping.se
0171-62 53 59

• Pedagogiskt stöd

Studio C

Besöksadress: Korsängsgatan 12
Postadress: 745 25 Enköping
0171-62 53 47

Studio E

Besöksadress: Sandbrogatan 2
Postadress: Box 915 745 25 Enköping
0171-62 53 24

Studio Fenix

Besöksadress: Sandbrogatan 2
Postadress: Box 915, 745 25 Enköping
070-16 25 573
studio.fenix@enkoping.se

• Sjukanmälan

Om du inte kan vara kvar i skolan på grund av sjukdom ska alltid en frånvaroanmälan göras. Är du över 18 år kan du själv anmäla frånvaron men annars måste en vårdnadshavare det.

Sjukanmäl elev över 18 år

Anmäl din frånvaro via edwise.se eller genom att ringa telefonnummer 0171-62 50 20 och tala in ett meddelande på telefonsvararen. Är du elev på ett introduktionsprogram ska du anmäla din frånvaro på telefonnummer 0171-62 53 01.

Sjukanmäl elev under 18 år

Vårdnadshavare ska anmäla frånvaron via edwise.se eller genom att ringa telefonnummer 0171-62 50 20 och tala in ett meddelande på telefonsvararen. Är du elev på ett introduktionsprogram ska din vårdnadshavare anmäla din frånvaro på telefonnummer 0171-62 53 01.

• Beställning av betygskopia

Har du varit elev på Westerlundska gymnasiet? Här kan du beställa en kopia av ditt betyg.

Vill du beställa en betygskopia behöver vi några uppgifter för att kunna hjälpa dig.

 • För- och efternamn under skoltid
 • Personnummer
 • Program
 • Avgångsår

Maila dina uppgifter till info.wgy@enkoping.se så hör vi av oss så snart som möjligt.

• Lämna klagomål eller synpunkter

Nu kan du tala om vad du tycker om Enköpings kommun, utbildningsförvaltningen och Westerlundska gymnasiet. Har du klagomål på något? Har du åsikter om hur vi kan arbeta annorlunda? Eller vill du lämna en synpunkt - stor som liten. Dina åsikter hjälper oss att bli bättre - varje dag!

Lämna klagomål eller synpunkter på kommunens webbplats

• Barn och fritid

Besöksadress: Korsängsgatan 12

Programrektor

freddie.sahlin@enkoping.se
0171-62 55 56

Studie- och yrkesvägledare

anna.arbin@enkoping.se
0171-62 54 58

Skolsköterska

gunnie.sunesson@enkoping.se
0171-62 54 45 (ledig fredagar)

Skolpsykolog
0171- 62 63 60

Skolkurator

jill.olofsson@enkoping.se
0171-62 68 64

Lärarkontakt
lena.silfven@enkoping.se

• Bygg och anläggning

Besöksadress: Korsängsgatan 12

Programrektor
kristin.lindgren@enkoping.se
0171-62 55 53

Studie- och yrkesvägledare
johanna.wradhe@enkoping.se
0171-62 53 06

Skolsköterska
gunnie.sunesson@enkoping.se
0171-62 54 45 (ledig fredagar)

Skolpsykolog
0171- 62 63 60

Skolkurator
susanna.kajava@enkoping.se
0171-62 53 41

Lärarkontakt
glenn.zeste@enkoping.se

• Ekonomi

Besöksadress: Sandbrogatan 2

Programrektor
jenny.fredriksson@enkoping.se
0171-62 71 66

Studie- och yrkesvägledare
emma.minkkinen@enkoping.se
0171-62 53 05

Skolsköterska
ritva.eriksson@enkoping.se
0171-62 53 00

Skolpsykolog
0171- 62 63 60

Skolkurator
susanna.kajava@enkoping.se
0171-62 53 41

Lärarkontakt
percy.hellstrand@enkoping.se

• El och energi

Besöksadress: Korsängsgatan 12

Programrektor
freddie.sahlin@enkoping.se
0171-62 55 56

Studie- och yrkesvägledare
anna.arbin@enkoping.se
0171-62 54 58

Skolsköterska
gunnie.sunesson@enkoping.se
0171-62 54 45 (ledig fredagar)

Skolpsykolog
0171- 62 63 60

Skolkurator
jill.olofsson@enkoping.se
0171-62 68 64

Lärarkontakt
inge-dorthe.schwarz@enkoping.se

• Estet (musikinriktning)

Besöksadress: Kyrkogatan 2

Programrektor
lotta.brandgarden@enkoping.se
0171-62 72 27

Studie- och yrkesvägledare
anna.arbin@enkoping.se
0171-62 54 58

Skolsköterska
ritva.eriksson@enkoping.se
0171-62 53 00

Skolpsykolog
0171- 62 63 60

Skolkurator
elisabeth.schederin@enkoping.se
0171-62 53 02

Lärarkontakt
marcus.dannvik@enkoping.se

Webbplats
www.estetmusik.se

Sociala medier
Facebook

• Fordon och transport

Besöksadress: Sandbrogatan 2

Programrektor
martina.ericson@enkoping.se
0171-62 71 97

Studie- och yrkesvägledare
jessica.andersson@enkoping.se
0171-62 55 23

Skolsköterska
ritva.eriksson@enkoping.se
0171-62 53 00

Skolpsykolog
0171- 62 63 60

Skolkurator
jill.olofsson@enkoping.se
0171-62 68 64

Lärarkontakt
jan.johansson@enkoping.se
0171-62 54 95

• Gymnasiesärskola

Besöksadress: Sandbrogatan 2
Telefonnummer:
0171- 62 53 52

Programrektor

daniel.hellstrom@enkoping.se
0171-62 55 52

Studie- och yrkesvägledare
isabelle.eriksson@enkoping.se
0171-62 72 26

Skolsköterska
catarina.neljestam@enkoping.se
0702-71 75 60

Skolpsykolog
0171- 62 63 60

Skolkurator
elisabeth.schederin@enkoping.se
0171-62 53 02

• Handel och administration

Besöksdress: Sandbrogatan 2

Programrektor
lotta.brandgarden@enkoping.se
0171-62 72 27

Studie- och yrkesvägledare
emma.minkkinen@enkoping.se
0171-62 53 05

Skolsköterska
ritva.eriksson@enkoping.se
0171-62 53 00

Skolpsykolog
0171- 62 63 60

Skolkurator
elisabeth.schederin@enkoping.se
0171-62 53 02

Lärarkontakt
kerstin.hansson@enkoping.se

• Introduktion

Besöksdress: Sandbrogatan 2

Programrektor

daniel.hellstrom@enkoping.se
0171-62 55 52

Tf biträdande programrektor
martina.ericson@enkoping.se
0701-62 68 65

Studie- och yrkesvägledare
isabelle.eriksson@enkoping.se

Skolsköterska
catarina.neljestam@enkoping.se
0702-71 75 60

Skolpsykolog
0171- 62 63 60

Skolkurator

lova.ostlund.sylvan@enkoping.se
0171-62 62 17

• Lokal idrottsutbildning (LIU)

Kontakt LIU fotboll
christoffer.stenberg@enkoping.se
malin.nyqvist@enkoping.se

Kontakt LIU handboll/hockey
isabelle.hagberg@enkoping.se

• Nationell idrottsutbildning (NIU)

Kontakt NIU fotboll
christoffer.stenberg@enkoping.se
malin.nyqvist@enkoping.se

Kontakt NIU ridsport
isabelle.hagberg@enkoping.se

• Naturvetenskap

Besöksdress: Sandbrogatan 2

Programrektor

evamari.holmgren-stenlof@enkoping.se
0171-62 55 51

Studie- och yrkesvägledare
susanne.friberg@enkoping.se
0171-62 53 59

Skolsköterska
gunnie.sunesson@enkoping.se
0171-62 54 45 (ledig fredagar)

Skolpsykolog
0171- 62 63 60

Skolkurator
jill.olofsson@enkoping.se
0171-62 68 64

Lärarkontakt
thomas.majonen@enkoping.se

• Restaurang och livsmedel

Besöksadress: Torggatan 13

Programrektor

lotta.brandgarden@enkoping.se
0171-62 72 27

jenny.fredriksson@enkoping.se
0171-62 71 66

Studie- och yrkesvägledare
emma.minkkinen@enkoping.se
0171-62 53 05

Skolsköterska
ritva.eriksson@enkoping.se
0171-62 53 00

Skolpsykolog
0171- 62 63 60

Skolkurator
susanna.kajava@enkoping.se
0171-62 53 41

Lärarkontakt
ulla-maria.hansen@enkoping.se

• Samhällsvetenskap

Besöksdress: Sandbrogatan 2

Programrektor

kristin.lindgren@enkoping.se
0171-62 55 53

Studie- och yrkesvägledare
johanna.wradhe@enkoping.se
0171-62 53 06

Skolsköterska
ritva.eriksson@enkoping.se
0171-62 53 00

Skolpsykolog
0171- 62 63 60

Skolkurator
susanna.kajava@enkoping.se
0171-62 53 41

Lärarkontakt
anneli.aresdotter@enkoping.se

• Teknik

Besöksdress: Sandbrogatan 2

Programrektor
evamari.holmgren-stenlof@enkoping.se
0171-62 55 51

Studie- och yrkesvägledare
jessica.andersson@enkoping.se
0171-62 55 23

Skolsköterska
gunnie.sunesson@enkoping.se
0171-62 54 45 (ledig fredagar)

Skolpsykolog
0171- 62 63 60

Skolkurator
elisabeth.schederin@enkoping.se
0171-62 53 02

Lärarkontakt
lena.carlson@enkoping.se

• Vård och omsorg

Besöksadress: Korsängsgatan 12

Programrektor
freddie.sahlin@enkoping.se
0171-62 55 56

Studie- och yrkesvägledare
anna.arbin@enkoping.se
0171-62 54 58

Skolsköterska
gunnie.sunesson@enkoping.se
0171-62 54 45 (ledig fredagar)

Skolpsykolog
0171- 62 63 60

Skolkurator
jill.olofsson@enkoping.se
0171-62 68 64

Lärarkontakt
christina.gimstromer-holmgren@enkoping.se


Följ oss

Facebook
Facebook
Facebook

Mer information

Förskola och skola i Enköpings kommun