Social­nämnden

Socialnämnden ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg samt kommunens alkoholtillstånd och tillsyn enligt tobakslagen.

Nämnden styrs av en ordförande och
en första och andra vice ordförande samt ytterligare sju ledamöter och sju ersättare. Nämnden har ett arbetsutskott.

Socialnämnden har en egen förvaltning som heter socialförvaltningen.

Vanliga frågor

När sammanträder socialnämnden?

Under 2018 sammanträder socialnämnden 22 januari, 19 februari, 26 mars, 23 april, 21 maj, 19 juni, 27 augusti, 24 september, 22 oktober, 26 november och 17 december.

Vad betyder SN?

SN är en förkortning av socialnämnden.

Fördjupning