Årets bästa APL-företag

Yrkesprogrammen inför nytt pris till Enköpings företag och handledare.

Läs mer

Ny plats vecka 47-48

Just nu hämtar och lämnar våra skolbussar vid Idrottshuset.

Läs mer

Årskurs 2 utomlands

Nu kan du i årskurs 1 på EK, NA eller SA ansöka om utlandsstudier.

Läs mer

Nya rutiner för busskort

Från och med höst 2015 är det UL som sköter våra skolbusskort.

Läs mer

Skolinspektionens tillsyn

Nu får vi besök av Skolinspektionen som granskar vår skolverksamhet.

Läs mer

Praktik i Tyskland

EU-projektet ERASMUS+

Läs mer