Ung företagsamhet (UF)

Ung Företagsamhet är ett koncept som ger ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.

Eleverna får möjlighet att starta och driva företag och får då lära sig allt från affärsplan till årsbokslut.

Läs mer om Ung företagsamhet på www.ungforetagsamhet.se