Konto för vårdnadshavare

publicerad:

Ansök om vårdnadshavarkonto i edWise för att anmäla, ta del av frånvaro samt läsa information från skolan.

Vårdnadshavare till elever som inte fyllt 18 år ska sjukanmäla sitt barn innan kl. 8.45. Detta ska göras varje dag eleven är borta från undervisningen. Det räcker inte att göra det första dagen i en frånvaroperiod.

Vårdnadshavare anmäler frånvaro via webben:
www.edwise.se Klicka på "Ansökan om vårdnadshavarkonto"
(Anmälan kan även göras på telefon 0171-62 50 20 (telefonsvarare)