Inriktningar och ämnen

Vilket program du än väljer kan du anpassa din utbildning med olika inriktningar och programfördjupningar. För dig som ytterligare vill bygga på din utbildning finns möjligheten att läsa utökade kurser.

Inriktningar för samhällsvetenskap

Här får du en bred behörighet oavsett vilken inriktning du väljer, och du har efter gymnasiet möjlighet att söka utbildningar inom många områden på högskolan.

Du har ett antal ämnen som är gemensamma för alla på programmet men från årskurs 2 har du stora möjligheter att välja inriktning och individuella val som passar just dig.

Beteendevetenskap

Inriktningen passar dig som är intresserad av att studera mänskligt beteende ur många aspekter. Beteendevetenskap är en bra förberedelse för fortsatta högskolestudier inom en mängd olika yrken. Polis, psykolog, socionom, lärare och jurist är några exempel.

Målet är att du ska bli bättre på att förstå både dig själv och andra, men också att du ska få insikt i hur man studerar mänskligt beteende på ett vetenskapligt sätt.

Vi arbetar ämnesövergripande och tematiskt för att vi tror att det utvecklar dig som elev. Vi tror på en variationsrik undervisning och arbetar under seminarie-liknade former, storföreläsningar, projektformer och så vidare.

Delaktighet och medbestämmande ger stort utrymme för dig som elev när kursinnehåll och examination planeras.

Att få ett helhetsperspektiv på kunskap och att få förståelse för att många olika
ämnen och moment hänger ihop tycker vi på Westerlundska är viktigt.

Medier, information och kommunikation

Medievärlden är enormt stor och det ger dig goda möjligheter att kunna specialisera dig inom ett område i medievärlden som just du är intresserad av. I framtiden kan du till exempel arbeta som journalist, utrikeskorrespondent, reporter, nyhetsuppläsare, informatör, reklamproducent, PR-konsult, redaktionschef, kameraman eller regissör.

Även i yrken som inte är medieinriktade är behovet av mediekunskaper stort. Det kommer alltid att vara en fördel att ha kunskaper inom medieområdet oavsett vilket yrke du väljer.

Du kommer att arbeta praktiskt och få lära dig att producera texter, ta bra fotografier, arbeta med grafisk formgivning, film och ljud. Allt gör vi i en trivsam miljö.

Inriktningen lägger grund för vidare studier, exempelvis till journalist eller informatör, eller på grafiska designutbildningar. Naturligtvis får du behörighet för att kunna utbilda dig till många, många andra yrken.

Det här är valet för dig som är nyfiken på den enormt stora, föränderliga och utmanande värld som media utgör. Tycker du om utmaningar och vill arbeta inom ett område som ständigt utvecklas och förändras har du kommit helt rätt.

Samhällsvetenskap

Är du intresserad av globala frågor och är nyfiken på hur vi ska kunna få en rättvis och hållbar värld, samt vill lära känna människor från olika kulturer? Välj då WGY:s internationella profil!

Du får fördjupade kunskaper inom internationella relationer, samhällskunskap, geografi, och religion. Du får grundkunskaper för att kunna studera vidare inom yrkesområden som ställer höga krav på att du har en helhetssyn på hur ett samhälle är uppbyggt. Inom kursen internationella relationer får du också chansen att prova på att driva ett solidariskt företag och därmed får du en reell möjlighet att göra skillnad!

Du kommer att upptäcka att samhällskunskap och naturkunskap går hand i hand när det gäller att skapa förutsättningar för en trygg värld. En värld där människors rättigheter respekteras genom demokratiska beslut, och där naturresurser, såsom vatten, mat, mineraler och energi ska fördelas på ett rättvist sätt.

Vi gör också en resa ut i Europa där vi får möjlighet att undersöka olika typer av samhällen och kulturer. Resan görs i oktober, i årskurs 3. Gymnasiearbetet är knutet till resan så att du får en chans att fördjupa dig i något ämnesområde som du är särskilt intresserad av. Vi studerar på nära håll människors skilda levnadsvillkor. Studiebesök på skolor, universitet, sjukhus, hjälporganisationer, EU- och FN-organ är naturliga inslag i våra resor.

Följ oss

Facebook
Facebook
Facebook

Mer information

Förskola och skola i Enköpings kommun