Samhällsvetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserade av hur människan och samhället utvecklas och fungerar.

Ett säkert val

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

Hållbart samhällsbyggande

Du får använda och utveckla dina kreativa förmågor, bland annat i kursen hållbart samhällsbyggande. Vi arbetar tvärvetenskapligt. Enskilt arbete, grupparbete, egna undersökningar och temastudier - hos oss syns alla inlärningsstilar i undervisningen. När du pluggar på samhällsvetenskapsprogrammet får du omsätta idéer till praktisk verklighet, samarbeta, arbeta självständigt, ta ansvar,se möjligheter. Varje år anordnar vi flera temadagar där vi fördjupar oss i aktuella samhällsfrågor. Det kan handla om ämnen som integration eller HBTQ.

Hos oss får du bland annat kunskaper om:

  • Samhällsförhållanden i Sverige och i övriga världen
  • Samspelet mellan individ och samhälle
  • Hur människors livsvillkor förändras över tid och rum

Du har ett antal ämnen som är gemensamma för alla på programmet och från årskurs 2 har du stora möjligheter att välja inriktning och individuella val som passar just dig.

Följ oss

Facebook
Facebook
Facebook

Mer information

Förskola och skola i Enköpings kommun