Introduktion

Våra introduktionsprogram ger dig som inte är behörig till ett nationellt program möjlighet till individuellt anpassad utbildning.

Att gå introduktionsprogram leder till en god grund för fortsatt utbildning på gymnasienivå eller en introduktion till arbetslivet.

Utformat efter dina behov

Här bedrivs utbildningen som heltidsstudier, precis som på ett nationellt program. När du går på introduktionsprogrammen kommer du att ha en individuell studieplan där innehållet är utformat efter dina behov. Där specifiseras vilka ämnen du väljer att läsa för att nå den behörighet du eftersträvar.

Kontakt

Följ oss

Facebook
Facebook
Facebook

Mer information

Förskola och skola i Enköpings kommun