Inriktningar och ämnen

Vilket program du än väljer kan du anpassa din utbildning med olika inriktningar och programfördjupningar. För dig som ytterligare vill bygga på din utbildning finns möjligheten att läsa utökade kurser.

Inriktning för barn- och fritidsprogrammet

Pedagogiskt och socialt arbete

Den här inriktningen ger dig möjlighet att arbeta som barnskötare, elevassistent, personlig assistent eller med funktionsnedsatta inom boende eller daglig verksamhet. I inriktningen ingår kurserna:

Pedagogiskt arbete – en kurs om hur det är att arbeta inom förskola, skola och fritidshem, yrkesrollen, arbetslagets ansvar samt om verksamhetens roll i samhället.

Socialt arbete – en kurs där du förstärker din förmåga att kommunicera, samarbeta med människor i sociala sammanhang. Du får också utveckla färdigheter i att samarbeta med förekommande arbetsuppgifter inom sociala verksamheter.

Karaktärsämnen

Hälsopedagogik

Kursen "hälsopedagogik" ger dig kunskaper om hur frisk- och riskfaktorer påverkar människors hälsa samt ger en inblick i olika former av hälsofrämjande arbete på
individ-, grupp- och samhällsnivå.

Naturkunskap 1a: 2

Kursen Naturkunskap 1a:2 ger dig bl a kunskaper om människokroppens organ/ organsystem, deras uppbyggnad, funktion och växelverkan med omgivningen och naturvetenskapens betydelse för mänsklighetens kultur och världsbild.

Kommunikation

Kursen Kommunikation utvecklar förståelse av kommunikativa processer och kunskap om olika former av kommunikation mellan människor, vid information, samtal och aktiviteter i grupp. Dessutom får du praktiskt träna dig att hålla föredrag och föreläsningar.

Lärande och utveckling

Kursen Lärande och utveckling ger kunskaper om hur olika teorier/ perspektiv ser på människors lärande, utveckling och socialisation i olika sammanhang. Kursen ger också en inblick i hur synen på kunskap, lärande/undervisning och olika pedagogiska lärmiljöer har förändrats. Även gruppers betydelse för lärandet behandlas.

Människor miljöer

Kursen människors miljöer behandlar bland annat människors olika levnadsmiljöer/ levnadsvillkor och hur identiteter skapas och formas i sociala sammanhang.

Pedagogiskt ledarskap

Kursen Pedagogiskt ledarskap behandlar olika typer av ledarskap och utvecklar din förmåga att bemöta människor utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Konflikt och konflikthantering är centrala moment i kursen.

Samhällskunskap 1a: 2

Kursen behandlar bl a mänskliga rättigheter, massmediers och informationsteknikens roll i samhället samt samhällsekonomi.

Svenska 2

Kursen syftar bl a till att utveckla muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. Svenska och internationella författarskap och skönlitterära verk behandlas, vilket även inkluderar teater, film och andra medier från olika tider och epoker.

Program­fördjupningsämnen
pedagogiskt arbete

Spedialpedagogik 1 och 2

Ämnet syftar till att ge kunskaper om hur funktionsnedsättningar kan påverka människors liv, lärande och delaktighet i samhället. Du får även kunskaper om olika specialpedagogiska insatser, arbetssätt och hjälpmedel för människor med funktions-nedsättningar.

Grundläggande vård och omsorg

I den här kursen får du lära dig om kroppens uppbyggnad och hur man tar hand om den.
Kursen tar också upp vanliga sjukdomar och hur de brukar behandlas. Du får förberedelser inom områden som är viktiga för ett framtida arbete med människor som behöver omsorg.

Svenska 3

Kursen utvecklar din förmåga att kommunicera i tal och skrift och du får läsa och arbeta med olika typer av text både sakprosa och skönlitteratur.

Pedagogiska teorier och praktiker

Kursen Pedagogiska teorier och praktiker är en fördjupning i till exempel Montessoripedagogik, Walldorfpedagogik och andra pedagogiska teorier som ligger till grund för arbete i pedagogiska verksamheter.

Skapande verksamhet

Kursen Skapande verksamhet belyser skapande verksamheters betydelse för människors lärande och växande. Du får kunskaper om hur bild och form, drama, dans och musik kan användas som redskap i pedagogiska sammanhang och även möjligheter att prova olika metoder, tekniker och material för skapande verksamheter.

Samarbetspartners

Programmet har ett nära samarbete med Gymnasiesärskolan och Lärvux. Vi fikar, har teman, gör utflykter, julpysslar, firar lucia och har friidrottstävlingar tillsammans. Elever på BF har dessutom möjlighet att göra APL även i dessa verksamheter.