Barn och fritid

Barn- och fritidsprogrammet passar dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Här får du får lära dig om människor i olika åldrar och med olika förutsättningar.

Människan i centrum

Barn- och fritidsprogrammet passar dig som gillar gemenskap, stort ansvar, samarbete samt frilufts- och kulturaktiviteter. Vi vill ge dig förmågan att vara lyhörd, kreativ och att med omdöme skapa optimala förutsättningar för alla människors delaktighet och lärande. Hos oss får du bland annat läsa modern pedagogik och psykologi. Du får en bred pedagogisk kompetens, goda kunskaper att kommunicera med människor, ledarskapsförmåga och kunskaper i att arbeta hälsofrämjande. Det här är programmet med människan i centrum.

Utveckla dina ledaregenskaper

För att kunna bli en bra ledare måste du kunna samarbeta. Därför är arbetslagsarbete en central del i undervisningen. Vi hjälper dig att utveckla dina ledar-egenskaper, ditt eget lärande och att få förståelse för andras lärande. Dessutom har vi återkommande tema-dagar där alla tre årskurserna deltar. Målet är, förutom att inhämta ny kunskap, träna på att samarbeta och umgås med elever i andra klasser.

Behörighet

Efter avslutad utbildning har du en yrkesexamen med möjlighet att börja arbeta direkt. Vill du ha grundläggande högskolebehörighet är det viktigt att du planera dina studier. Vänd dig till enstudie- och yrkesvägledare för att gå igenom vilka kurser som behöver läggas till.

Kontakt

Programmets kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till rektor, lärarkontakt, elevhälsa skolledning och antagning.

Följ oss

Facebook
Facebook
Facebook

Mer information

Förskola och skola i Enköpings kommun