Lokal idrottsutbildning fotboll

LIU-utbildningen i fotboll på Westerlundska gymnasiet är en lokal idrottsutbildning som sker i samverkan mellan WGY och flera olika föreningar.

På Westerlundska gymnasiet får du chans att utveckla dig i fotboll kombinerat med dina studier. En generell skillnad mellan LIU-träningar och dina träningar med ditt klubblag är att LIU-träningarna lägger mer fokus på att utveckla din individuella fotbollsprestation. Under träning av fysiska förmågor såsom styrka, spänst, snabbhet, uthållighet kommer fokus att ligga på individen. Vi använder oss till viss del av SOK`s (Svenska Olympiska Kommitténs) fysprofil-projekt som bygger på Fotbollsförbundets fysiska kravprofil för fotbollsspelare. Ett mycket bra hjälpmedel för individuell träningsplanering. Det finns också möjlighet till rehabiliteringsträning om du skulle bli skadad då vi har gym i nära anslutning.

Antagning

För att bli antagen till LIU-fotboll gäller det att du även blir antagen till något av våra LIU-anknutna gymnasieprogram. Där konkurrerar du på samma villkor som alla andra med ditt slutbetyg. De program som är anknutna är:

Högskoleförberedande program

 • Ekonomiprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet

Yrkesförberedande program

 • Restaurang-och livsmedelsprorammet
 • Barn-och fritidsprogrammet
 • Bygg- och anläggningningsprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Innehåll

De schemalagda lektionerna/träningspassen som är knutna till LIU fotbolls-utbildningen motsvarar 200 gymnasiepoäng och ersätter det individuella valet.

Kurserna är fördelade så här:

 • Idrott och hälsa specialisering 1 (100p)
 • Idrott och hälsa specialisering 2 (100P)

ÅK 1: 1 fotbollspass/vecka
ÅK 2: 2 fotbollspass/vecka
ÅK 3: 3 fotbollspass/vecka

Välkommen med en ansökan till LIU (Lokal idrottsutbildning)

Har du ytterligare frågor om LIU-fotboll så är du välkommen att kontakta:

Christoffer Stenberg, LIU-instruktör på e-postadress: christoffer.stenberg@enkoping.se

Dzevad Tatarevis, LIU-instruktör på e-postadress: dzevad.tatarevic@enkoping.se

Malin Nyqvist, LIU-instruktör på e-postadress: malin.nyqvist@enkoping.se