Filmer från programmen

Här nedan finns information och filmer från alla program.

Öppet hus på Westerlundska gymnasiet brukar vara ett glatt event med många hundra besökare i våra lokaler på Sandbrogatan. I år, i och med coronapandemin har vi varit tvugna att tänka om. Vi vet hur viktigt öppet hus är för er som ska välja program och att bara ställa in har aldrig varit ett alternativ för oss. Därför har vi i år producerat en film per program för att ni ska få en känsla av hur det är på de olika programmet. Vi hoppas att ni på så sätt ska kunna göra ert viktiga val. Självklart finns vi här för att svara på eventuella frågor genom telefon eller e-post.

Välkomna till Westerlundska gymnasiet!

Introduktion

I den här filmen berättar rektor Daniel Hellström om hur det ser ut på skolan och vad vi har att erbjuda dig.

Barn- och fritids­programmet

Barn- och fritidsprgrammet passa dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Efter studenten har du en yrkesexamen som barnskötare. Du har även möjlighet att, inom idividuella val, välja kurser så att du får en högskolebehörighet.

Följ länken för att läsa mer om barn- och fritidsprogrammet på deras egen sida.

Bygg- och anläggnings­programmet

Bygg- och anläggningsprogrammet passar dig som vill arbeta med att bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar.

Följ länken för att läsa mer om bygg- och anläggningsprogrammet på deras egen sida.

Ekonomi­programmet

Ekonomiprogrammet passar dig som tycker om samhällsvetenskap med fokus på samhällsekonomi, företagsekonomi och juridik.

Följ länken för att läsa mer om ekonomiprogrammet på deras egen sida.

El- och energi­programmet

El- och energiprogrammet passar dig som vill arbeta med elinstallationer, system för automatiserad produktion, energi-, miljö- och vattenteknik eller datorer och kommunikation. El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram och du har även möjlighet att, inom idividuella val, välja kurser så att du får en högskolebehörighet.

Följ länken för att läsa mer om el- och energiprogrammet på deras egen sida.

Estetiska programmet

Estetiska programmet passar dig som tycker om musik i olika former och som vill ha en bred utbildning. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom musik såväl som många andra högskoleutbildningar.

Följ länken för att läsa mer om estetiska programmet på deras egen sida.

Fordons- och transportprogrammet

Fordons- och transportprogrammet passar dig som vill arbeta med olika fordon och transporter eller med godshantering. 

Följ länken för att läsa mer om fordons- och transportprogrammet på deras egen sida.

Försäljnings- och serviceprogrammet

Försäljnings- och serviceprogrammet passar dig som tycker om service och kommunikation. Vi lär dig kommunicera och möta människor på olika sätt. Här får du även tillägna dig digitala kunskaper och färdigheter. Försäljnings- och serviceprogrammet är ett yrkesprogram och du har även möjlighet att, inom idividuella val, välja kurser så att du får en högskolebehörighet.

Följ länken för att läsa mer om försäljnings- och serviceprogrammet på deras egen sida.

Introduktions­programmen

Introduktionsprogrammen ger dig som inte är behörig till ett nationellt program möjlighet till individuellt anpassad utbildning.

Följ länken för att läsa mer om introduktionsprogrammen på deras egen sida.

Naturvetenskaps­programmet

Naturvetenskapsprogrammet passar dig som vill studera vidare inom naturvetenskap, matematik och teknik. Men utbildningen förbereder dig även för fortsatta studier inom andra vetenskapliga områden.

Följ länken för att läsa mer om naturvetenskapsprogrammet på deras egen sida.

Restaurang- och livsmedels­programmet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet passar dig som vill arbeta i yrken kring måltiden nära kunder och gäster på exempelvis restaurang, bageri eller i butik. Restaurang- och livsmedelsprogrammet är ett yrkesprogram. Du har även möjlighet att, inom idividuella val, välja kurser så att du får en högskolebehörighet.

Följ länken för att läsa mer om restaurang- och livsmedelsprogrammet på deras egen sida.

Samhällsvetenskaps­programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet passar dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

Följ länken för att läsa mer om samhällsvetenskapsprogrammet på deras egen sida.

Teknik­programmet

Teknikprogrammet passar dig som vill arbeta med problemlösning och teknikutveckling. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap såväl som många andra högskoleutbildningar.

Följ länken för att läsa mer om teknikprogrammet på deras egen sida.

Vård- och omsorgs­programmet

Vård- och omsorgsprogrammet passar dig som vill arbeta med hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg eller med personer som har funktionsvariationer. Efter din examen är du behörig undersköterska men du har även möjlighet att, genom idividuella val, välja kurser så att du får en högskolebehörighet.

Följ länken för att läsa mer om vård- och omsprgsprogrammet på deras egen sida.

LIU och NIU

Är du intresserad av idrott? På Westerlundska gymnasiet kan du kombinera dina gymnasiestudier med en idrottsutbildning. Nationell idrottsutbildning (NIU) eller Lokal idrottsutbildning (LIU)

Följ länken för att läsa mer om LIU ooch NIU på deras egen sida.