Studie- och yrkesvägledning

Varje program har en egen studie- och yrkesledare. Till oss kan du vända dig om du behöver hjälp eller vill boka tid för ett vägledningssamtal. Du är även välkommen att använda datorer och hämta broschyrer.