Låneregler

De här lånereglerna gäller vid WGYs bibliotek.

Lånekort

Lånekortet gäller på alla bibliotek i Enköpings kommun. Du kan också låna på personnummer och PIN-kod. Prata med bibliotekspersonalen. Med din namnteckning på lånekortet lovar du att följa bibliotekets bestämmelser:

  • Använda lånekort vid lån
  • Återlämna lånade boken på utsatt tid i samma skick som när du lånade den
  • Anmäla ändrad adress
  • Anmäla om lånekortet förloras
  • Följa övriga låneregler och föreskrifter vid biblioteket


Ansvar för lån

Lånekortet är en personlig värdehandling. Det innebär att du är ansvarig och ersättningsskyldig för det som lånas på kortet.

Sekretess

Bibliotekspersonalen har tystnadsplikt om lån enligt Sekretesslagen, kap 9 § 22.

Lånetid

Lånetiden är 4 veckor om inget annat avtalas. Återlämningsdatumet står på det datumkort som du själv ska sätta i boken.

Omlån

Omlån kan göras av böcker som ej är reserverade av någon annan.

Återlämning

Återlämnar gör du i bibliotekets återlämningslåda, direkt till bibliotekarien eller till kommunbiblioteket.

Påminnelser

Biblioteket skickar ut påminnelser på lån som är försenade. Om återlämning inte skett efter tre krav sänds en räkning och lånekortet kan spärras.

Reservation

Du kan själv reservera en utlånad bok via bibliotekets webbkatalog Opac. Du får ett meddelande när boken finns att hämta. Du kan få reservationsmeddelandet via e-post.

Inköpsförslag

Biblioteket tar gärna emot förslag till inköp av böcker.

Följ oss

Facebook
Facebook
Facebook

Mer information

Förskola och skola i Enköpings kommun