Om informationssökning

Här hittar du tips om hur du kan gå till väga när du söker information.

Planera

 • Vad vill jag veta?
 • Vilka frågor har jag?
 • Vad kan jag själv om detta?
 • Vad behöver jag ta reda på?
 • Från vilka källor tänker jag hämta informationen?
 • Är det några särskilda personer jag behöver träffa?
 • Vilken typ av presentation ska jag göra?
 • Vem ska lyssna till/läsa/titta på min presentation?
 • Hur lång tid har jag på mig?

Tänk kritiskt

 • Vem står bakom den här informationen/Vem är författaren
 • Hur aktuell är informationen? Går det att hitta något datum?
 • Vad vill författaren/talaren berätta?
 • Vad vill författaren att jag ska tycka?
 • Innehåller informationen fakta eller är den någons åsikter?
 • Kan jag lita på informationen?
 • Kan jag använda den i mitt arbete?

Sammanställ material

 • Vad har jag fått veta?
 • Vad tycker jag själv?
 • Vad vill jag berätta?

Beskriv arbetet

 • Hur har jag planerat?
 • Fick jag svar på mina frågor?
 • Vad var svårt?
 • Vilka källor har jag använt?
 • Vad har jag lärt mig under arbetet?

Skriv källhänvisningar

 • Böcker: Författare, tryckår, titel på boken, förlag samt förlagsort
 • Artiklar: Författare, titel, tidskrift, nummer, årtal
 • www-adresser: Författare, titel på sidan, datum när sidan skapades, datum när sidan hämtades, URL-adress

Följ upphovsrätten

Upphovsrättslagen är den lag som säger vad du får och inte får göra med material som andra har skapat.