Johan Petters park

En mötesplats med spektakulära sommarblommor.

Om parken

Johan Petters park (tidigare Gustav Adolfs plan) är parken där sommarblommorna får spelrum. Den fått sitt nya namn efter Enköpings stora uppfinnare Johan Petter Johansson, som också står staty vid en av parkens entréer. Parken är stadens paradanläggning och anlades på 1930-talet. Det var på den tiden vanligt med kungliga namn på parker.

Innan parken byggdes låg JP Johanssons första verkstad här. JP Johansson uppfann skiftnyckeln och rörtången. På 30-talet flyttade han sin verksamhet till stadsdelen Fanna, där sedan Bahco Verktyg i många år hade sin produktion.

De stora lindarna och pelarekarna är från parkens begynnelse. Parken restaurerades på 80-talet och då kom de omgärdande häckarna av idegran och bok på plats. Längs med ena gångstråket i parken hittar du en perennrabatt och på den andra sidan den stora sommarbloms­planteringen med ny spektakulär komposition varje år. Sommarblomsplanteringen formges av Lisa Kennerstedt och Johanna Erlewing. .

Gustav Adolfs plan är både en genomgångs- och väntpark, eftersom det är flera bushållsplatser alldeles intill.

Planskiss och växtförtecking

Bildgalleri

Foto på en staty som står utanför Gustav Adolfs plan. Statyn föreställer JP Johansson som håller i ett stort verktyg. Bakom statyn syns parken.
Foto på den ena sidan av Gustav Adolfs plan. Fotot är taget ner på den sida där sommarblomsplanteringen är. Bilden visar en grusgång med sommarblomsplanteringar på båda sidorna.

Hitta hit

Adress: Torggatan