Vi på Naturskolan

Här hittar du information och kontaktuppgifter till oss som arbetar på Enabygdens naturskoleverksamhet.

Sven Andersson
070-331 19 17
sven.andersson@enkoping.se

– Ända sedan 1982 när jag började som NO-lärare på Korsängsskolan i Enköping, har utomhuspedagogik varit en av hörnstenarna i mitt arbete. Jag har nu arbetat som utomhuspedagog inom kommunens naturskole-verksamhet i många år och stärkts i min uppfattning att inlärning utanför klassrummets väggar är ett viktigt komplement till den traditionella undervisningen i klassrummet.

Maria Hjortman
0171-62 57 67
maria.hjortman@enkoping.se

– Jag har arbetat som matematik och NOoch teknik-lärare i Enköping på mellanstadiet sedan år 2000. Jag fick tidigt kontakt med Naturskolan och ett jobb där blev min dröm. 2013 utökades Enabygdens Naturskoleverksamhet med en tjänst och jag blev den tredje pedagogen. Det är både roligt och stimulerande att arbeta med elever från årskurs F till 9 och med alla skolans ämnen. Med utomhuspedagogik som en extra metod i verktygslådan, kan många elever få hjälp att se nya sammanhang och känna lust i sitt lärande.

Mikael Bernövall
0171-62 62 97
mikael.bernovall@enkoping.se

– Som mellanstadielärare har jag arbetat med utomhuspedagogik i många former sedan 1988. Kraften i ett lärande som flyttat ut i verkligheten har inspirerat både mig och mina elever. Jag är övertygad om att utomhuspedagogik kommer att spela en viktig roll i skolornas arbete med de förmågor som grundskolans läroplan vill att eleverna ska utveckla.

Från vänster till höger: Sven Andersson, Maria Hjortman och Mikael Bernövall

Kontakt

Adress: Hornugglegränd 9
Telefon: 0171-62 62 97
E-post: mikael.bernovall@enkoping.se