Vi på Naturskolan

Här hittar du information och kontaktuppgifter till oss som arbetar på Enabygdens naturskoleverksamhet.

Maria Hjortman
0171-62 57 67
maria.hjortman@enkoping.se

– Jag har arbetat som matematik och NOoch teknik-lärare i Enköping på mellanstadiet sedan år 2000. Jag fick tidigt kontakt med Naturskolan och ett jobb där blev min dröm. 2013 utökades Enabygdens Naturskoleverksamhet med en tjänst och jag blev den tredje pedagogen. Det är både roligt och stimulerande att arbeta med elever från årskurs F till 9 och med alla skolans ämnen. Med utomhuspedagogik som en extra metod i verktygslådan, kan många elever få hjälp att se nya sammanhang och känna lust i sitt lärande.

Mikael Bernövall
0171-62 62 97
mikael.bernovall@enkoping.se

- Att lära med hela kroppen är för mig ett lärande som har möjlighet att uppskattas av många elever. När du får använda dina sinnen och uppleva saker ute i en autentisk miljö skapar det både motivation, kunskap och glädje. Ett lärande i uterummet skapar bestående intryck som gör att du kommer ihåg det du lär dig. Får du sen bearbeta det du upplevt, kanske inne i klassrummet, så har du enligt mig en bra start på ett livslångt lärande. Efter 15 år som utomhuspedagog vill jag påstå att utomhuspedagogik är en metod som har dessa fördelar.

Marie Norelius

070-331 19 17
marie.norelius@enkoping.se

-Jag har arbetat som Ma/NO och Tekniklärare sedan 2000. Jag har tidigare även arbetat som NTA-samordnare och NTA-utbildare i Håbo kommun under 10 år. Utomhuspedagogik har alltid legat varmt om hjärtat för mig. Ett vidgat klassrum, upplevelse med flera sinnen och att få en direkt erfarenhet av det man ska lära sig. Det tror jag är ett framgångskoncept.

Från vänster till höger ser vi Maria, Mikael och Marie

Maria Hjortman, Mikael Bernövall, Marie Norelius