Vår i skogen

Vi studerar livets återkomst till närmaste skogsbacke med spirande växter, vårtrötta småkryp och fåglarnas lockande toner

Årskurs F–5
Erbjuds under våren

I det här temat får eleverna uppleva vårens ankomst. Vi studerar livets återkomst till närmaste skogsbacke med spirande växter, vårtrötta småkryp och fåglarnas lockande toner. Med ryggsäcken packad med sittunderlag, extra vantar och smaskig matsäck känner vi att varmare tider närmar sig.

Exempel på aktiviteter:
 • Miniatyrrevir kring vårens växter
 • Bokstavsduk
 • Lyssna med fingrar
 • Fågeln flyger högt
 • Fågelfångaren
 • Locka fåglar

Temat ”Vår i skogen” tränar nedanstående naturvetenskapliga förmågor:

 • Använda kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö, samhälle, hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
 • Genomföra systematiska undersökningar
 • Använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i människokroppen, naturen och samhället.

Förarbete

Utrustning som eleverna ska ha med: mugg, tallrik (av plast), bestick, sittunderlag samt lämpliga kläder inklusive stövlar och regnkläder vid risk för regn. Betona för eleverna vikten av rätt skor på fötterna och varma kläder (inkl.mössa). Blöta och frusna fötter kan förstöra en hel dag. Matsäck innehållande litet mellanmål och gärna varm dryck är trevligt att ha med. Vi har alltid en fikapaus inlagd på förmiddagen.

Utedagen

Här nedan följer en sammanställning över temats olika delmoment och hänvisningar till litteratur. Obs! Eftersom planeringen av temat skiljer sig åt från gång till gång beroende på antal grupper,
gruppstorlekar, ramtider, åldrar, väder med mera stämmer listan förmodligen inte fullständigt.

Exempel på aktiviteter:

 • Vårpromenad med kulor. Under en promenad i skogen ställs ett antal frågor, med tre svarsalternativ,
  kring djur och växter på våren. Pedagogen försöker att knyta frågorna till företeelser som passeras.
  Eleverna arbetar i par och svarar på frågor som dyker upp under promenaden genom att visa fram en av
  tre inplastade svars lappar. 1 X 2 Varje par får en kula som belöning när de svarat rätt. Hur många kulor
  kan varje par få ihop?
 • Lyssna på våren med fingrar. Vårskrik (Naturpedagogik s.18)
 • Titta på vårens färger med fingrar. (Naturpedagogik s.18)
 • Lek – fågeln flyger högt. (Naturpedagogik s. 80)
 • Räkna fåglar. (Naturpedagogik s.78)
 • Fågelfångaren. (Naturpedagogik s.84).
 • Locka fåglar. Vi lockar en hanne från någon revirhävdande art genom att spela upp revirsång från en mp3/telefon med högtalare. Bra arter att locka är kungsfågel (bäst) , talgoxe, bofink, koltrast, nötväcka.
 • Linné-vandring - Vandra med eleverna i skogen och stanna vid en glänta. Låt eleverna sprida ut sig i den närmaste
  omgivningen beväpnade med luppar och plastburkar och gå på jakt efter spännande växter, småkryp m.m. Instruera eleverna att komma och visa sina fynd och lägga ut dem på en stor vit plastduk så att alla kan få se. Avsluta med återsamling och låt eleverna berätta om vad de hittat. Kan även avslutas med burr (se ovan).
 • Trumma fågelläten
 • Eleverna hämtar två pinnar som de kan trumma med. Spela fågelläten genom att trumma t.ex. bofink,
  större hackspett, gulsparv.
 • Miniatyrrevir med vårens tecken (Lekar, sånger och ramsor s.7)
 • Burr · (Lekar, sånger och ramsor s.7)
 • Skrufset i korgen (Friluftslivets pedagogik s.192)
 • Femfacksask – vårtecken (Friluftslivets pedagogik s.17)
 • Hämtadikter med vårtecken (Att lära in svenska ute s. 45)
 • Papptallrikar ( Bladet nr 4/06)

Litteraturlista

Nilsson Lars-Erik, Nilsson Bo, Stensson Lennart, 2000.
För det vilda. Vatten, land. Aktiverande övningar om djur. Umeå: UnivEx, Umeå Universitet.
Germund Sellgren – Naturpedagogik ISBN 91-646-1905-2
Brügge m.fl. Friluftslivets pedagogik ISBN 91-47-05130-2
Lättman-Masch m.fl. Att lära in svenska ute ISBN 978-91-979108-0-4

Kontakt

Adress: Hornugglegränd 9
Telefon: 0171-62 62 97
E-post: mikael.bernovall@enkoping.se