Vandra på Upplandsleden

Tillsammans med oss har du nu möjligheten att vandrat spännande sträckor på Upplandleden i Enköpings kommun.

Hitta på sidan

Årskurs 2–9
Erbjuds vår och höst

Skolelever vandrar lärorika mil på Upplandsleden. Natur och kultur hänger ihop. Barn och rörelse är livsviktigt. Upplevelsebaserat lärande i landskapet inspirerar. Allt detta är möjligt om du bestämmer dig för att vandra med din elevgrupp. Tillsammans med oss har du nu möjligheten att vandrat spännande sträckor i
Enköpings kommun. Ta med din klass du också! Det är möjligt att åka kulturbuss (max. 25 elever) till startplatsen.

Exempel på aktiviteter:

  • Fotobingo
  • Utforska kartan
  • Vi undersöker natur och kulturspår som vi passerar
  • Matlagning på stormkök

Förarbete

Det här är ett tema som utvecklas i samarbete med er. Vi utgår från gruppen och vad som kan vara av intresse för er just nu.

Kontakt

Adress: Hornugglegränd 9
Telefon: 0171-62 62 97
E-post: mikael.bernovall@enkoping.se