Svenska träd

En halvdag där eleverna får lära sig mer om träd genom olika övningar där hela kroppen får delta i lärandet.

Hitta på sidan

Årskurs F–6
Erbjuds vår och höst

Temat är tänkt som en halvdag där eleverna får lära sig mer om träd genom olika övningar där hela kroppen får delta i lärandet. Temat ska ses som en del i en större helhet där klassrummet och uterummet samspelar och därigenom ger eleverna större chanser att förstå sammanhang och begrepp kopplade till träd.

Exempel på aktiviteter:

 • Byt träd som ett djur som lever vid trädet
 • Näsan
 • Bygg ett träd - trädets delar
 • Färger, som går över till att studera ett specifikt träd noga två gånger
 • Mikrofonen
 • Hemlig bild med burr
 • Samla löv eller barr på vit duk. Fem av varje. Sortera.

Utedagen

Plats: Utepasset genomförs lämpligen i skolans direkta närhet i en lättillgänglig skog med en blandning av vanliga löv- och barrträd.

Upplägg: Utepasset genomförs som en serie övningar som tillsammans ska försöka skapa en helhet där upplevelsen av träd och vad träd kan vara står i centrum. Vi använder Joseph Cornells koncept ”flow learning” för att ge förutsättningar för koncentrerat lärande.

Utepasset ska som vi tidigare sagt ses som en del i ett större tema. Passet ingår lämpligen som en konkret och upplevelsebaserad del av en pedagogisk planering. För- och efterarbete genomförs av ordinarie lärare.

Begrepp som berörs: träd, rot, stam, gren/kvist, löv, barr, krona, pålrot, kärnved, ytrötter, veddel, sildel, bark.

Konkreta mål som berörs:

 • Du ska kunna känna igen och namnge några av våra vanligaste svenska lövoch barrträd.
 • Du ska kunna berätta hur man skiljer olika träd åt, deras kännetecken.
 • Du ska kunna trädets olika delar (stam, rötter, grenar, etc).
 • Du ska kunna berätta om vad som händer med trädet vid olika årstider.

Övningar

 • Byt träd som ett djur som lever vid trädet
 • Näsan
 • Bygg ett träd - trädets delar
 • Färger, som går över till att studera ett specifikt träd noga 2ggr
 • Mikrofonen
 • Hemlig bild med burr
 • Samla löv/barr på vit duk. Fem av varje. Sortera
 • Bingobricka som redovisas på vit duk.
 • Arbeta i klassrummet med bilder/dikter/texter kring orden vi samlat vid övningen mikrofonen

Kontakt

Adress: Hornugglegränd 9
Telefon: 0171-62 62 97
E-post: mikael.bernovall@enkoping.se