Svenska- muntlig framställning

I utekontexten bryter vi rollmönster från klassrummet och det blir lättare att våga uttrycka sig muntligt i ett friare mindre kontrollerat sammanhang.

Hitta på sidan

För årskurs 5-9. Erbjuds vår och höst.

Exempel på aktiviteter:

 • För och emot
 • Dilemma på gång
 • Hatten av för guiden
 • Minuten
 • Intervjua ett träd
 • Hemliga bilden

Förarbete

Utrustning som eleverna ska ha med: mugg, tallrik (av plast), bestick, sittunderlag samt lämpliga kläder inklusive stövlar och regnkläder vid risk för regn. Betona för eleverna vikten av rätt skor på fötterna. Blöta och frusna fötter kan förstöra en hel dag. Matsäck innehållande litet mellanmål och gärna varm dryck är trevligt att ha med. Vi har alltid en fikapaus inlagd på förmiddagen.

Utedagen

Här nedan följer en sammanställning över temats olika delmoment och hänvisningar till litteratur. Obs! Eftersom planeringen av temat skiljer sig åt från gång till gång beroende på antal grupper, gruppstorlekar, ramtider m.m. väljer vi mellan övningarna nedan:
Alla övningar är hämtade från Naturskoleföreningens bok – Att lära in svenska ute ISBN 978-91-979108-0-4
Som kom igång aktivitet gör vi:

 • Parkull med variationer –Eleverna delas in i par. Uppgiften är att försöka kulla varandra inom paret utan att lämna cirkeln (ön) som repet markerar (diameter ca: 10m). Paret utser vem som ska börja som kullare och vem som ska jagas. Innan kullaren får börja måste han blunda och räkna högt till tio. När kullaren fått tag i sitt byte byts roller och den kullade får blunda och räkna, innan jakten återupptas med ombytta roller, alla par jagar samtidigt i en enda röra.
  Variant 2: Stoppa leken och förändra instruktionen lite. Den som jagar byter skepnad till en fågelskådare. Detta görs genom att använda händerna som kikare. Kullaren får nu försöka kulla den jagade, samtidigt som han/hon bara tittar genom ”kikaren”. Den som blir jagad får inte längre springa utan bara gå. För övrigt är det samma regler som
  startvarianten.
  Variant 3: Stoppa och ändra igen. Kullaren blir nu sjörövare. ( Blunda med ena ögat och kika genom en tubkikare som
  består av att båda händerna formas till ett långt rör framför
  det seende ögat). Den som blir jagad får nu bara gå myrsteg. För övrigt är det samma regler som startvarianten.
  Därefter väljer bland dessa övningar:
 • Är vi ett par s.35
 • Mikrofonen s.29
 • Djuret i nacken s.36
 • Hemliga bilden s. 50
 • Minuten s.51
 • Intervjua ett träd s.80 Kop.und. s. 170
 • Spanarna s.78
 • Hatten av för guiden s.68 Kop.und s. 179
 • En plats utomhus s. 129
 • Dilemma på gång s. 84 Kop.und s. 178
 • För och emot s. 85
 • Dialog växter emellan s. 90 Kop.und s. 172
 • I betraktarens ögon s. 91 Kop.und s. 173

 

Kontakt

Adress: Hornugglegränd 9
Telefon: 0171-62 62 97
E-post: mikael.bernovall@enkoping.se