Småkryp

Ni får fånga massor av olika småkryp i skogen och lära er om hur de lever.

Hitta på sidan

För årskurs 3-9. Erbjuds maj- oktober.

Exempel på aktiviteter:

 • Fånga småkryp med håv.
 • Studera olika småkryp i lupp och mikroskop
 • Undersöka gråsuggor
 • Insektslekar
 • Adoptera en myra

Förarbete

Utrustning som eleverna ska ha med är mugg, tallrik (av plast), bestick, sittunderlag samt lämpliga kläder inklusive stövlar och regnkläder vid risk för regn. Betona för eleverna vikten av rätt skor på fötterna. Blöta och frusna fötter kan förstöra en hel dag.
Matsäck innehållande litet mellanmål och gärna varm dryck är trevligt att ha med. Vi har alltid en fikapaus inlagd på förmiddagen.

Utedagen

Här nedan följer en sammanställning över temats olika delmoment och hänvisningar till litteratur. Obs! Eftersom planeringen av temat skiljer sig åt från gång till gång beroende på antal grupper, gruppstorlekar, ramtider, åldrar med mera kan listan variera.

 • Insekter i gräset – kamouflage. (Myllrande mångfald s. 20-21 och i detta dokument s.4-5)
 • Fladdermusleken. Man står i en stor tyst ring. Inuti finns två fladdermöss med ögonbindel och två till fyra nattfjärilar. När en fladdermus ropar ”Maten” måste alla fjärilarna svara ”Ecco”. På det sätter försöker fladdermössen fånga maten. Om däremot de kommer mot ringen, säger någon ”träd” eller ”vägg” så att dem förstår det är inte mat.
 • Myror ( i detta dokument s. 6)
 • Epoken (Lek utomhus, Dusan Bartùnìk ) http://www.wwf.se/utbildning/l/1123058-laromedel
  Använd utvecklingsstegen ägg-larv-puppa-insekt i två cykler.
 • Ugglor och kråkor om myror eller insekter. (Sharing Nature with children s.78)
 • Huvud, thorax abdomen sången
  Melodin av huvud, axlar, knä och två och man värmer upp med sången innan man förklarar att insekter har olika kroppsdelar
  Då byter man ut orden med insektskroppsdelar: ”Huvud, thorax abdomen, abdomen” och ”Ögon, sex ben, vingar och antenner”. Glöm inte rörelser som passar!
 • Ägg, larv, puppa, vuxen
  En kroppsrörelser representerar varje steg i insekternas livscykel: rulla ihop sig som en boll för ägg, åla som larv, stå still som puppa och flyga omkring som vuxen
  Helt enkelt ropar man ut ett livsstadium och så ska eleverna göra rätt sak. Man kan gör det som uppvärmning eller tävling.
 • Myrleken
  Myror springer omkring och håller sig undan gröngölingen. Det gäller att de samarbetar som riktiga myror.
  Om gröngölingen kullar en myra blir myran skadad. En skadad myra lägger sig ner på ryggen och flaxar sina ben. Då ska minst två andra myror komma och bära den till en myrstack (rockring) där den blir frisk på nytt.

Litteratur

Litteratur:
Sharing nature with children J. Cornell ISBN 1-883220-73-4

Kontakt

Adress: Hornugglegränd 9
Telefon: 0171-62 62 97
E-post: mikael.bernovall@enkoping.se