Småfåglar i holk

Vi tar reda på fakta om fåglar i holk, bygger egen holk, sätter upp den och besöker den på våren för att se om någon har flyttat in.

Hitta på sidan

För årskurs 4-7. Erbjuds augusti- november och april- maj.

Det här temaarbetet består av fyra delar:

 • Tillsammans med sin ordinarie lärare tar eleverna reda på fakta om fågelarter som häckar i holkar.
 • Tillsammans med oss bygger eleverna holkar ute i markerna. Enabygdens Naturskoleverksamhet står för materiel.
 • Klassen sätter själva upp holkarna i en skog i närheten av skolan.
 • Arbetet följs upp på våren genom att eleverna besöker sina holkar utrustade med kikare och undersöker holken.

Förarbete

Eleverna jobbar förslagsvis i grupper två och två och tar reda på fakta om varsinn holk-häckande fågelart. Arbetet utförs i början på höstterminen och redovisas för hela klassen.
Arter som kan tänkas häcka i holk är svartvit flugsnappare, talgoxe, blåmes, entita, tofsmes, svartmes, rödstjärt, pilfink, gråsparv, grå flugsnappare, nötväcka, stare och trädkrypare. De tre första är de absolut vanligaste holkhäckarna i våra trakter.
I samband med arbetet får eleverna också försöka hitta svaret på frågan varför man överhuvudtaget ska bygga fågelholkar (modernt skogsbruk, brist på hålträd m.m.).

Utrustning som eleverna ska ha med är mugg, tallrik (av plast), bestick, sittunderlag samt lämpliga kläder inklusive stövlar och regnkläder vid risk för regn. Betona för eleverna vikten av rätt skor på fötterna. Blöta och frusna fötter kan förstöra en hel dag. Matsäck innehållande litet mellanmål och gärna varm dryck är trevligt att ha med. Vi har alltid en fikapaus inlagd på förmiddagen. De elever som har kan ta med egna kikare.

Utedagen

Vi delar in klassen i två grupper. Den ena gruppen börjar med att bygga holkar medan den andra går en kikarpromenad och lagar mat. Efter halva dagen byter vi uppgifter.

 • Holkbygge
  Vi använder en modell av en mesholk som rekommenderas av Sveriges Ornitologiska förening (se länken och beskrivningen nedan). Fördelen är att sidorna inte behöver snedsågas vilket är ett svårt moment för yngre elever. Naturskolan står för kostnaden för holkmaterialet. http://www.sofnet.org/index.asp?lev=820&typ=1
 • Kikarpromenad
  Eleverna går i små grupper en snittslad promenad i skogen med ett antal kontroller utsatta. Vid varje kontroll gäller det att med hjälp av kikaren upptäcka och identifiera fantasifåglar som är uppsatta på träd i närheten.
  Efter promenaden börjar denna grupp med matlagning på muurikka (den andra gruppen lagar mat direkt efter holkbygget och avslutar med kikarpromenad).

Gör så här:

 1. Först sågar du till 3 bitar av den smala brädan d.v.s. "frontbräda" (som ska innehålla hålet), "bakstycket" och "holkbotten".
 2. Sedan sågar du vidare med 3 bitar av den bredare typen d.v.s. två "sidobräder" och själva "takbrädan". Notera här att sidobräderna inte behöver snedsågas för att åstadkomma regnavrinning av taket som i traditionella holkar.
 3. I "frontbrädan" borras ingångshålet (3 cm i diametern) på lämplig höjd.
 4. Spika nu ihop bräderna "bakstycke" med de två "sidobräderna" och avslutar med att också spika fast "holkbotten" mot sidobräderna.
 5. Dags att fästa frontbrädan! Den skjuts in mellan sidobräderna så att dess övre kant ligger 1 mm under de övriga brädernas övre kanter (krävs för att brädan ska kunna gå fri från takbrädan om den öppnas vid en senare rengöring av holken). Sedan borras ett litet hål (frigående för en spik) genom sidobräderna i höjd med ingångshålet (borren ska ej fortsätta in i frontbrädan). En spik slås in i vardera hålet d.v.s. så de fastnar i frontbrädans kanter och så att skallen sticker ut en aning från sidobrädan (frigång). I frontbrädans nedre kant slås en spik in (utstick 1 cm nedanför holkbotten så att det är lätt att ta tag i den och öppna holken ...)
 6. Vänd holken så den ligger med en sidobräda nedåt. Borra ett frigående hål för en ca. 6 cm lång spik genom sidobrädan och frontbrädans kant (hålet ska borras med vinkel så att tyngdkraften senare håller den på plats och så djupt att bara ca. 2 cm av spiken syns). Borra nu också ett genomgående hål i vardera sidobräda nära bakstycket och i höjd med ingångshålet. Dessa hål gör det möjligt att trä in en lina (t.ex. en tvättlina) genom holken vid en senare uppbidning på ett träd.
 7. Nu ska takbrädan spikas dit. Låt den skjuta ut lika mycket på fram- som på baksidan. Avsluta med att slå i två spikar i takbrädans bakkant och så långt isär som går (dessa spikar gör att holken stöder stabilt på tre punefter fastbindning - när trädet växer och blir grövre kan man skjuta holken uppåt, om man bundit med en avsiktligt för lång lina). Holken kommer också att luta så att vattenavrinning sker trots att man inte har snedkapsidobräderna. Holken är klar! Linan kan knytas fast ovanför en gren.

 

Kontakt

Adress: Hornugglegränd 9
Telefon: 0171-62 62 97
E-post: mikael.bernovall@enkoping.se