Poetry

En dag som inleds med upplevelser ute. Därefter använder vi upplevelserna för att skapa egen enkel lyrik på engelska.

Hitta på sidan

För årskurs 4-9. Erbjuds året om.

Skrivandet av lyrik gör vi inomhus om inte vädret tillåter oss att även skriva ute.

Exempel på aktiviteter:

 • Lekar som öppnar för upplevelser.
 • The owls and crows
 • The noses game
 • Exploring special places
 • Share inspiration

Förarbete

Utrustning som eleverna ska ha med är mugg, tallrik (av plast), bestick, sittunderlag samt lämpliga kläder inklusive stövlar och regnkläder vid risk för regn. Betona för eleverna vikten av rätt skor på fötterna. Blöta och frusna fötter kan förstöra en hel dag. Matsäck innehållande litet mellanmål och gärna varm dryck är trevligt att ha med. Vi har alltid en fikapaus inlagd på förmiddagen.
OBS! Då eleverna under upplevelsedelen ska sitta stilla ute under en dryg halvtimme är det extra viktigt att dom har riktigt varma kläder.

Utedagen

Här nedan följer en sammanställning över temats olika delmoment och hänvisningar till litteratur. Obs! Eftersom planeringen av temat skiljer sig åt från gång till gång beroende på antal grupper, gruppstorlekar, ramtider, åldrar med mera kan listan variera.

Väcka entusiasmen (awaken enthusiasm):

 • The Owls and the Crows (Sharing nature with children s. 78)

Fokusera uppmärksamheten (focus attention):

 • The Noses game (Sharing nature with children s 70 + s 159)
 • Fetching Poems (Att lära in engelska ute s 115)

Få direkta erfarenheter (direct experience):

 • Exploring Special Places (Sharing nature with children s 126-139)
  Eleverna placeras ut en och en utefter en slinga som läraren rekat innan. De får sitta på sin egen plats helt ensamma under ca 30 min. Under den tiden ska de använda sina sinnen, upptäcka och dokumentera upplevelserna. Till sin hjälp har de penna, skrivunderlägg, lupp, sittlapp och stöd av dessa frågor:

My place

 • Listen for nature sounds
  See how long it takes to hear at least five different natural sounds. Try to make a “sound-map” on the back of your sheet.
 • Which colors do you find?
  Collect different colours by rubbing the objects against a rough paper.
 • Feel the different things
  Write down how five different things feel
 • Smell the different things
  Write down how five different things smell
 • Bring something nice
 • Find a name for your place


Delge varandra (share inspiration)

 • Eleverna berättar för varandra (på engelska) om sina platser i mindre grupper (3-4 elever).
  Vad platsen heter och vilket föremål man tagit med sig.
 • Skapa poesi (i klassrummet):
  Med stöd av de anteckningar eleverna gjort på sin plats arbetar de med att skriva olika typer
  av dikter. (Naturpedagogik s.19-20) samt (Sharing nature with children s.132 + 150)
  Exempel ”Vertical poem” och ”Folding poem”
 • Dikterna redovisas på valfritt sätt.

Litteratur

Naturpedagogik Germund Sellgren ISBN 91-646-1905-2
Sharing nature with children Joseph Cornell ISBN 1-883220-73-4
Att lära in engelska ute ISBN 978-91-631-7463-6

Kontakt

Adress: Hornugglegränd 9
Telefon: 0171-62 62 97
E-post: mikael.bernovall@enkoping.se