Naturslöjd

Eleverna får, ofta med hjälp av saker vi hittar ute i naturen, prova på att tillverka olika slöjdföremål.

Hitta på sidan

För årskurs 3-9. Erbjuds vår och höst.

Att använda sina händer för att skapa olika typer av slöjdalster är något som de flesta upplever som roligt. I det här temat får eleverna, ofta med hjälp av saker vi hittar ute i naturen, prova att tillverka olika föremål. Vi anpassar givetvis uppgifterna svårighetsgrad till elevernas ålder.

Exempel på aktiviteter:

 • Växtfärgning
 • Naturslöjd
 • Kaveldunskonst
 • Björkvisp
 • Naturväv

Förarbete

Utrustning som eleverna ska ha med är mugg, tallrik (av plast), bestick, sittunderlag samt lämpliga kläder inklusive stövlar och regnkläder vid risk för regn. Betona för eleverna vikten av rätt skor på fötterna. Blöta och frusna fötter kan förstöra en hel dag. Matsäck innehållande litet mellanmål och gärna varm dryck är trevligt att ha med. Vi har alltid en fikapaus inlagd på förmiddagen.

Utedagen

Här nedan följer en sammanställning över temats olika delmoment och hänvisningar till litteratur. Obs! Eftersom planeringen av temat skiljer sig åt från gång till gång beroende på antal grupper, gruppstorlekar, ramtider, ålder med mera, kan listan variera.
Detta tema kan ha mycket olika utseende beroende på elevernas ålder och vilken inriktning ni önskar på dagen. Några av de områden vi brukar jobba med är:

 • Växtfärgning (Friluftslivets pedagogik s. 117)
 • Naturslöjd
 • Vävning och repslagning
 • Kaveldunskonst (Slöjda och bygg för friluftsliv s. 100)
 • Smida i järn
 • Brummare (Att lära teknik ute s. 85)
 • Smycken förr i tiden (Att lära teknik ute s. 82)
 • Väderpinne (Att lära teknik ute s. 55)
 • Björkvisp och kräkla (Friluftsliv och hantverk s. 146+154)
 • Barkbåtar (Slöjda och bygg för friluftsliv s. 100)
 • Naturväv

Litteratur

Friluftslivets pedagogik Brügge, Glantz, Sandell ISBN 91-47-05130-2
Friluftsliv och Hantverk Glantz, Olsson ISBN 91-36-02604-2
Att lära teknik ute Brage ISBN 978-91-979600-0-7
Slöjda och bygg för friluftsliv Nyman, Lecareux ISBN 91-534-2432-8

 

Kontakt

Adress: Hornugglegränd 9
Telefon: 0171-62 62 97
E-post: mikael.bernovall@enkoping.se