Naturens mångfald

Eleverna får uppleva och får kunskap om den mångfald av liv som möter oss ute i naturen.

Hitta på sidan

För årskurs F-9. Erbjuds vår och höst.

Vi väcker med hjälp av olika övningar elevernas entusiasm och låter dem träna på att fokusera sin uppmärksamhet för att kunna uppleva naturens mångfald.

Exempel på aktiviteter:

 • Blommornas sexliv i lupperspektiv
 • Locka fåglar
 • Växtdetektiv
 • Att läsa naturens alfabet
 • Mångfald i vattnet och på land
 • Naturbingo

Syftet med denna utedag är att eleverna ska få uppleva och få kunskap om den mångfald av liv som möter oss ute i naturen. Vi väcker med hjälp av olika övningar elevernas entusiasm, låter dom sedan träna på att fokusera sin uppmärksamhet för att kunna uppleva naturens mångfald.

Förarbete

Utrustning som eleverna ska ha med är mugg, tallrik (av plast), bestick, sittunderlag samt lämpliga kläder inklusive stövlar och regnkläder vid risk för regn. Betona för eleverna vikten av rätt skor på fötterna. Blöta och frusna fötter kan förstöra en hel dag.Matsäck innehållande litet mellanmål och gärna varm dryck är trevligt att ha med. Vi har alltid en fikapaus inlagd på förmiddagen.

Utedagen

Här nedan följer en sammanställning över temats olika delmoment och hänvisningar till litteratur. Obs! Eftersom planeringen av temat skiljer sig åt från gång till gång beroende på antal grupper, gruppstorlekar, ramtider, åldrar med mera kan listan variera.

 • Långa ormen
  Långa ormen är en lek som fordrar ganska många deltagare, minst ett tjugotal och helst fler. Det behövs dessutom en tämligen stor plan, som helst bör vara ingärdad eller åtminstone inramad av tydligt markerade gränser, utanför vilka deltagarna ej får gå (t.ex. med långt rep). Genom lottning väljs en till Ormens huvud. Det är dennes uppgift att infånga alla de andra som är byten och med de undan för undan infångade, bygga ut sin "kropp". Så snart han rört en av kamraterna med sin hand är denne infångad = kullad. När Ormens huvud fått fatt i ett byte fattar han tag i bytets hand. När nästa byte är infångat tar det tag med sin hand i första bytets hand. På så sätt förlängs ormen mer och mer allteftersom fler blir kullade. Endast ormens huvud har rätt att infånga, d v s. om någon annan i ormen vidrör någon, gäller inte denna beröring. De som är med i ormen skall däremot göra sitt bästa för att hjälpa huvudet att infånga de fria, huvudsakligen genom att inringa dem eller tränga in dem i ett hörn tills huvudet hinner fram och vidrör dem. Byten blir självkullade om de kliver utanför området eller springer igenom ormen. Ju längre ormen blir desto lättare är det att stänga in de fria, men samtidigt blir också ormens rörelser otympligare. Leken fortsätter tills alla är infångade.
 • Grävlinggrytet (Utebildning-Naturligtvis s24)
 • Byta träd / byt plats (Lekar, sånger och ramsor s16)
 • Gomorron, gomiddag, gokväll (Naturpedagogik s110)
 • Harmamman (Lekar, sånger och ramsor s14)
 • Ugglor och kråkor (Sharing nature with children s78)
 • Led med pinne (Utebildning-Naturligtvis s27)
 • Djurdelar (Sharing nature with children s90)
 • Naturrebus (Utebildning-Naturligtvis s29)
 • Näsan (Sharing nature with children s70)
 • Bokstavsdukar
  Stor vit duk med alfabetet. Leta naturföremål på varje bokstav. (kan vara bra att bestämma bara substantiv, inte skräp man hittar, inte klädesplagg) Max två poäng per bokstav. Kan köras med både engelska och svenska och även med adjektiv (t.ex. ”vacker blomma” på v).
 • Miniatyrrevir (Lekar, sånger och ramsor s7)
 • Burr (Lekar, sånger och ramsor s7)
 • Femfacksask (Naturpedagogik s109)
 • Djur på ryggen (Sharing nature with children s75)
 • Efternamnsblomma (Naturpedagogik s108)
 • Tallriken
  Eleverna delas in i grupper om ca 2-3 i varje. Varje grupp får en papperstallrik, luppar, en vit duk, några plastburkar med lock, ev. en insektspincett. Grupperna sprider ut sig i skogen och kastar ut sin papperstallrik. Området där den landar ska sedan finkammas på jakt efter småkryp och växter som samlas in och studeras. Hur många olika växter och småkryp kan gruppen hitta? De ”häftigaste” tas med till återsamlingen och visas för de andra eleverna. De ska då vara namngivna enligt Linné-modell med släktnamn och beskrivning t.ex. ”Skalbagge hårig”.
 • Lilla upptäcksfärden (Sharing nature with children s50)
 • Blommors mångfald
  Samla olika växter i smågrupper och lägg upp på en stor, vit duk. Sortera på olika sätt.
 • Blomdetektiverna (Väntande, spännande natur s20)
 • Linné-vandring
  Vandra med eleverna i skogen och stanna vid en glänta. Låt eleverna sprida ut sig i den närmaste omgivningen beväpnade med luppar och plastburkar och gå på jakt efter spännande växter, småkryp m.m. Instruera eleverna att komma och visa sina fynd och lägga ut dem på en stor vit plastduk så att alla kan få se. Avsluta med återsamling och låt eleverna berätta om vad de hittat. Kan även avslutas med burr (se ovan).
 • Fågel-lockning
  Samla eleverna och prata om fågelläten och vilken uppgift de har. Spela upp förinspelade fågelläten från en mp-3-spelare med portabla högtalare och försök locka fåglar i reviret. Bra arter att testa är kungsfågel (bäst), bofink, gulsparv m.fl.
 • Spela fågelläten
  Eleverna hämtar två pinnar som de kan trumma med. Spela fågelläten genom att trumma t.ex. bofink, större hackspett, gulsparv.

Litteratur

Joseph Cornell - Sharing nature with children ISBN 1-883220-73-4
Anders Rapp – Väntande spännande natur ISBN 91-26-92040-9
Germund Sellgren – Naturpedagogik ISBN 91-646-1905-2
Friluftsfrämjandet - Lekar, sånger och ramsor ISBN 978-91-977704-3-9

 

Kontakt

Adress: Hornugglegränd 9
Telefon: 0171-62 62 97
E-post: mikael.bernovall@enkoping.se