Lyrik

En dag som inleds med upplevelser ute. Därefter använder vi upplevelserna för att skapa egen enkel lyrik och delge varandra upplevelsen.

Ljudkarta

Hitta på sidan

För årskurs 5-9. Erbjuds året om.

En dag som inleds med upplevelser ute. Därefter använder vi upplevelserna för att skapa egen enkel lyrik och delge varandra upplevelsen. Skrivandet av lyrik gör vi inomhus om inte vädret tillåter oss att även skriva ute.

Exempel på aktiviteter:

 • Lekar som öppnar för upplevelser
 • Ljudkartor
 • Möt ett träd
 • Kameran
 • Min plats
 • Skriva dikter

Förarbete

Utrustning som eleverna ska ha med är mugg, tallrik (av plast), bestick, sittunderlag samt lämpliga kläder inklusive stövlar och regnkläder vid risk för regn. Betona för eleverna vikten av rätt skor på fötterna. Blöta och frusna fötter kan förstöra en hel dag. Matsäck innehållande litet mellanmål och gärna varm dryck är trevligt att ha med. Vi har alltid en fikapaus inlagd på förmiddagen.
OBS! Då eleverna under upplevelsedelen ska sitta stilla ute under en dryg halvtimme är det extra viktigt att dom har riktigt varma kläder.

Utedagen

Här nedan följer en sammanställning över temats olika delmoment och hänvisningar till litteratur. Obs! Eftersom planeringen av temat skiljer sig åt från gång till gång beroende på antal grupper, gruppstorlekar, ramtider, åldrar med mera kan listan variera.

Komma-igång-övningar

 • Nöff-nöff: Kullek. 2-4 pers kullar, blir du tagen så ställer du dig med händerna på knäna, tills någon befriar dig genom att ställa sig ända mot ända och hälsa mellan benen: -Nöff, nöff (+namn)
 • Ugglor och kråkor (Sharing nature with children s. 78)

Övningar som får eleverna att fokusera

 • Känsel – saker i handen (Naturpedagogik s.18)
 • Hörsel och syn – fingrar i luften (Naturpedagogik s.18)

Upplevelsedel

Min plats:
Eleverna placeras ut en och en utefter en slinga som läraren rekat innan. De får sitta på sin egen plats helt ensamma under ca. 30 min. Under den tiden ska de använda sina sinnen, upptäcka och dokumentera upplevelserna. Till sin hjälp har de penna, skrivunderlägg, lupp, sittlapp och stöd av dessa frågor:

 • Vilka ljud kan du höra?
 • Gör en ljudkarta på baksidan av papperet
 • Vilka färger kan du hitta?
 • Samla olika färger genom att gnugga färgerna mot ett grovt teckningspapper.
 • Känn på olika saker
 • Skriv ner hur fem olika saker känns
 • Lukta på olika saker
 • Skriv ner hur fem olika saker luktar
 • Ta med dig något fint
 • Hitta på ett namn på din plats

Skapa poesi

Med stöd av de anteckningar eleverna gjort på sin plats arbetar de med att skriva olika typer av dikter. (Naturpedagogik s.19-20) samt (Sharing nature with children s.150)

Dikterna redovisas på valfritt sätt.

Litteratur

Naturpedagogik Germund Sellgren ISBN 91-646-1905-2
Sharing nature with children Joseph Cornell ISBN 1-883220-73-4

Kontakt

Adress: Hornugglegränd 9
Telefon: 0171-62 62 97
E-post: mikael.bernovall@enkoping.se