Lägerskola

Vi agerar som stöd för er vid planering och genomförande av olika aktiviteter under er lägerskola.

Hitta på sidan

För årskurs 3-9. Erbjuds april- oktober.

Vi ser oss framför allt som en resurs kring olika programpunkter. Vi har stor erfarenhet av lägerskolor ute i naturen, till exempel i form av olika paddlingar.
Det är även möjligt att åka på lägerskola till Bryggholmen. Ni hyr lägerskoleplatsen av Bryggholmsstiftelsen och vi kan bidra med idéer och program. För mer info finns på bryggholmen.se under ”Bryggholmens läger & naturskola”.

Innehåll

Lägerskola är ett tema som utvecklas i samarbete med er. Vi utgår från gruppen som ska ha lägerskola, platsen ni valt och vad som kan vara av intresse för er just nu. Våra övriga teman kan användas som inspiration och förslag på innehåll.

Kontakt

Adress: Hornugglegränd 9
Telefon: 0171-62 62 97
E-post: mikael.bernovall@enkoping.se