Kompisövningar

Den här utedagen får eleverna arbeta med övningar som tränar samarbete och utvecklar samspel och kamratrelationer i klassen.

Hitta på sidan

För årskurs F-5. Erbjuds året om.

Du som pedagog får i praktiken prova på hur dessa övningar fungerar så att du själv sedan kan använda övningarna i din skolas långsiktiga arbete med att utveckla barns sociala färdigheter och hälsa.
Att få klassen (gruppen) att fungera tillsammans på ett positivt sätt är väldigt viktigt och bidrar till ett bättre inlärningsklimat. Med våra kompisövningar får eleverna i träna på att samarbeta både i helklass och i mindre grupper. Genom att lösa problem i naturen skapar vi en positiv känsla av att lyckas tillsammans.
Temat kan genomföras som en halvdagsaktivitet eller förlängas med matlagning i skogen. Eleverna kommer under dagen att testa olika roller under samarbetet. Dessa roller behöver de vara bekanta med inför utedagen. Läs mer i bilaga 1 i slutet av dokumentet

Exempel på aktiviteter:

 • Fallskärmen
 • Ring i ring
 • Leddjuret
 • Svävande pinnen
 • Djur

Förarbete

Redan dagarna innan utedagen kan det vara bra att förbereda eleverna på hur utedagen är upplagd. Det är bra om man berättar om upplägget i stort och att kompisövningarna inte har något tävlingsmoment utan helt bygger på samarbete. Eleverna behöver informeras om att vi kommer att använda roller under samarbetet och att de kommer att testa flera olika.
Det underlättar om den personal som ska vara med ute är förtrogen med det upplägg av dagen som finns beskrivet i det här dokumentet.

Utrustning som eleverna ska ha med är sittunderlag samt lämpliga kläder inklusive stövlar och regnkläder vid risk för regn. Betona för eleverna vikten av rätt skor på fötterna. Blöta och frusna fötter kan förstöra en hel dag. Tipsa gärna eleverna om att de behöver dubbelt så mycket kläder under en utedag jämfört med vad de behöver på rasten. Vid matlagning behöver de också mugg, tallrik/matlåda (av plast) och bestick.
Matsäck innehållande litet mellanmål och gärna varm dryck under den kalla delen av året. Vattenflaska är också bra. Vi har alltid en fikapaus inlagd på förmiddagen.


Utedag

Naturskolan gör ett urval av övningar som anpassas till elevgrupp, tid och plats.

Uppvärmining- kom igångövningar i storgrupp/ klass

 • Ropa namn lek (Rohnke Large group games. s.13)
 • Fånga fingret (Rohnke Large group games. s. 6)
 • Kasta upp bollar och fånga någon annans (Rohnke Large group games. s.24)
 • Pepparkakskull med en singel (Kamratövningar s.239)
 • Övningar med fallskärm

Uppvärmningen görs med storgrupp. Under fikat går alla vuxna igenom de kompisövningar som ska göras i smågrupper. (6-8 st.)

Kompisövningar

 • Genomgång av syfte och utvärdering görs efter varje övning.
 • Indelning i smågrupper (5-8 deltagare).
 • Gruppnamn och rörelse
 • Jobba med övningarna enligt spindelnätsmodellen.
 • Samla ledtrådar till hemligt djur/ord

Aslutning

 • Smågrupperna förbereder en redovisning av ett hemligt djur. (Animals Animals)
 • Vraket med rockringar
 • Förtroende promenad

Utvärdering

En viktig del av kompisövningarna är att reflektera och delge varandra upplevelser av övningarna.
Vi gör utvärdering med samma grupp som vi varit med och med hjälp av ”snabbutvärdering” och reflektionsfrågor (se nedan).
Läraren/gruppledaren tar initiativ till och håller i snabbutvärderingar efter avklarad övning.
En ”snabbutvärdering” görs med tummen upp, ner eller mittemellan. Några elever får också chansen att motivera sina val.
Med hjälp av reflektionsfrågor utvärderar gruppen efter att man är färdig med kompisövningarna. Utvärderingen leds av samma vuxen som man gjort övningarna med. Man kan även låta en av eleverna ha rollen som observatör av en övning och sedan få leda utvärderingen. Dessa fördjupande frågor kan passa bra att gör i klassrummet de närmaste dagarna efter utedagen.
Exempel på reflektionsfrågor:

 • Ledare – ledda
  Hur många ledare hade gruppen och hur många hade man behövt? Hade an annan ”ledarstruktur” eventuellt lett till ett annat, bättre resultat?
 • Gruppanda
  Vad är det? Hur uppkommer en viss anda i en grupp?
 • Påtryckning från kamraterna
  Negativ eller positiv inverkan?
 • Effektivitet
  Vad är det? När har man i gruppen upplevt att samarbetet löpt effektivt?
 • Tävlande
  Med sig själv, med andra? Rekord.
 • Arrangemang
  Gruppindelning, regler, säkerhet, tidsbegränsning.
 • Könsroller
  Vilka könsroller blev synliga under aktiviteten? Hur inverkade de på händelseförloppet?
 • Generaliseringar
  Har dessa konstgjorda problem någonting med verkligheten att göra?
 • Fysisk och psykisk rädsla
  Rädsla för att misslyckas och att bli betraktad som löjlig.
 • Glädje – belåtenhet
  När och hur uppstår en känsla av tillfredställelse och glädje i en samarbetssituation?

Litteratur

Kamratövningar – Sven-Gunnar Furmark Luleå Universitet

 

Kontakt

Adress: Hornugglegränd 9
Telefon: 0171-62 62 97
E-post: mikael.bernovall@enkoping.se