I skogen på vintern

Naturen lever året runt. Med en utedag på vintern försöker vi finna detta liv och undersöka hur djuren kan överleva.

Hitta på sidan

För årskurs F-7. Erbjuds december-mars.

Eempel på aktiviteter:

 • Växter på vintern
 • Djurspårning
 • Upplevelser i snön
 • Småkryp på vintern
 • Djurens vinterföda

Förarbete

Utrustning som eleverna ska ha med är mugg, tallrik (av plast), bestick, sittunderlag samt lämpliga
kläder inklusive stövlar och regnkläder vid risk för regn. Betona för eleverna vikten av rätt skor på
fötterna och varma kläder (inkl.mössa). Blöta och frusna fötter kan förstöra en hel dag.
Matsäck innehållande litet mellanmål och gärna varm dryck är trevligt att ha med. Vi har alltid en
fikapaus inlagd på förmiddagen.

Utedagen

Här nedan följer en sammanställning över temats olika delmoment och hänvisningar till litteratur.
Obs! Eftersom planeringen av temat skiljer sig åt från gång till gång beroende på antal grupper,
gruppstorlekar, ramtider, åldrar, väder med mera, kan listan variera.

Exempel på aktiviteter

 • Vinterpromenad med kulor. Under en promenad i skogen ställs ett antal frågor, med tre
  svarsalternativ, kring djur och växter på vintern. Pedagogen försöker att knyta frågorna till företeelser
  som passeras. Eleverna arbetar i par och svarar på frågor som dyker upp under promenaden genom att
  visa fram en av tre inplastade svarslappar, med svarsalternativ 1, x, 2. Varje par får en kula som belöning när de svarat rätt. Hur många kulor kan varje par få ihop?
 • Djurspårning (Naturpedagogik s.27)
 • Vinterståndare (Naturpedagogik s.35)
 • Småkryp på vintern. Lägg en vit plastduk under en gran och skaka kraftigt. Var beredd med
  luppar, småburkar och eventuellt insektssugar. Undersök och fånga insekter som ramlat från
  granen.
 • Djurens vinterföda med hjälp av djurkort. (Naturpedagogik s.26) Här använder vi en utvecklad
  variant med faktatexter på baksidan av djurkorten. Finns att låna av oss.
 • Snöhjulet (Naturpedagogik s.25)
  Prata om hur älgarna går på en rad i skogen när det är mycket snö och prova att gå hela
  gruppen i ett spår. Ledaren och hela gruppen går runt så att det bildas en cirkel (diameter ca 10 meter). Stanna,
  titta och diskutera. Ledaren och hela gruppen korsar cirkeln så att det bildas två halvcirklar. Stanna, titta och
  diskutera. Ledaren och hela gruppen korsar cirkeln så att det bildas fyra fjärdedelar. Stanna, titta och
  diskutera. Ledaren och hela gruppen korsar cirkeln två gånger så att det bildas åtta åttondelar. Stanna,
  titta och diskutera. Lek kull i spåren. Trampar du utanför blir du självkullad.
 • Hemlig påse med uppgifter kring vinter. Idé från (Att lära in Matematik ute s.18)
 • Lek: Vinterdjur (Naturpedagogik s.30) Lägg ett långrep i en form som påminner om Sverige. Samla eleverna i cirkel och prata om hur olika djur gör för att klara vintern:
  Fåglar som stannar och fåglar som flyttar beroende på vilken föda de äter. Ge exempel.
  Rörelse: flaxar med ”vingarna” innanför eller utanför Sverige.
  Däggdjur som hittar föda på vintern och klarar sig. Ge exempel.
  Rörelse: Springer omkring i Sverige.
  Däggdjur som sover på vintern. Ge exempel.
  Rörelse: Står stilla och sover
  Ormar, ödlor, insekter som sover på vintern. Ge exempel.
  Rörelse: Står stilla och sover.
  Fiskar som står stilla vid botten och vilar sig. Ge exempel.
  Rörelse: Stå stilla och ”fiskandas”
  Gå igenom varje djurs rörelse om ni inte gjort det redan.
  Ledaren säger ett djur (t.ex. blåmes) och barnen försöker göra rätt rörelse. Därefter ett nytt djur (t.ex. hare) och barnen gör en ny rörelse. Fortsätt tills ni är nöjda.
 • Lek: Vinterrebus (Naturpedagogik s.24)
 • Lek: Räven och harungarna (För det vilda s.58)
 • Snöflingor med lupp (Naturpedagogik s.29)
 • Rådjur på Vintern (upplevelselek) Eleverna får en snörik vinterdag prova på att leva som en rådjursfamilj och försöka hitta mat och klara sig från faror. Vi har genomfört aktiviteten som ett rollspel med elever från F-klass upp till åk 4. Total
  tidsåtgång ca 60 min.
  Aktiviteter:
  Vi samlar eleverna i cirkel, delar in dom i grupper om 3-4 och berättar vad de ska göra:
  • Bilda rådjursfamiljer och utse bock, get och kid i varje familj
  • Prova på att gå i obanad terräng i djup snö
  • Leta mat och samla i en stor skål ( mat att leta är under snön – vintergröna ris och
  ljung, lavar. Ovan snön – knoppar, späda grenar, trädlavar och späda tallskott).
  • Gör en lega och provligg den
  • Göm er vid fara (den vuxne har en skylt med en vit akterspegel som när den visas upp
  betyder fara – spring och göm dig)

Uppföljning:

Vi samlar återigen eleverna i en cirkel och låter dom berätta om sina upplevelser. Hur var det
att vila i en lega i snön? Var det lätt att hitta mat? Hur gick det att komma undan fara osv.
All mat som grupperna lyckats samla lägger vi i en gemensam skål. Som avslutning väger vi
skålen. Ett rådjur behöver äta cirka ett halvt kilo per vinterdag. Hur länge hade ett rådjur
klarat sig på det vi samlat in?
Vi har märkt att leken är ett bra sätt att inleda en diskussion om rådjurs problem att överleva
på vintern och därifrån gå vidare till andra djur och olika strategier för att klara sig under den
kalla perioden.

Litteratur

Nilsson Lars-Erik, Nilsson Bo, Stensson Lennart, 2000. För det vilda. Vatten, land.
Aktiverande övningar om djur. Umeå: UnivEx, Umeå Universitet.
Germund Sellgren – Naturpedagogik ISBN 91-646-1905-2
Naturskoleföreningen – Att lära in matematik ute ISBN 91-631-7462-6

 

Kontakt

Adress: Hornugglegränd 9
Telefon: 0171-62 62 97
E-post: mikael.bernovall@enkoping.se