Friluftsliv

En heldag med positiva friluftsupplevelser som en pedagogisk metod.

För årskurs 6-9. Erbjuds året om.

Exempel på aktiviteter:

  • Ni får bygga er egen lägerplats och laga mat ute i skogen
  • Ni får även prova att tillverka saker med naturmateriel
  • Hugga ved

Syftet med denna utedag är att eleverna ska få lära sig friluftsteknik som man kan ha nytta av vid en överlevnadssituation om man t.ex. gått vilse och måste övernatta i naturen.
Dessutom är utedagen ett utmärkt tillfälle att träna på samarbete i mindre grupper och en möjlighet att skapa nya band och bättre sammanhållning i klassen.

Förarbete

Utrustning som eleverna ska ha med: mugg, tallrik (av plast), bestick, sittunderlag samt lämpliga kläder inklusive stövlar och regnkläder vid risk för regn. Betona för eleverna vikten av rätt skor på fötterna. Blöta och frusna fötter kan förstöra en hel dag. Matsäck innehållande litet mellanmål och gärna varm dryck är trevligt att ha med. Eleverna tar själva en fikapaus när det passar i gruppens arbete.

Utedagen

Här nedan följer en redogörelse för hur en utedag med temat friluftsliv kan se ut.

Utmaning för grupp
Eleverna indelas i grupper med 5-6 elever i varje och vi berättar kortfattat om syftet med utedagen som förutom att träna samarbete i grupp är att ge en grundläggande träning i överlevnad i naturen – kan vara bra att kunna om man t.ex. går vilse i skogen.
Sedan är det dags att gå igenom den utrustning eleverna ska använda och ansvara för under dagen som ligger i prydliga högar framför dem, en för varje grupp. Vi betonar att när dagen är slut ska grejerna läggas tillbaka i exakt samma högar så att vi lätt kan kontrollera att allt finns med.

Grupperna tar sin utrustning med sig och vi beger oss tillsammans på en stig till en samlingsplats en bit in i skogen. Där har vi redan placerat ut gemensam utrustning såsom vattendunkar, några bågsågar för att såga veden med samt sjukvårdsmateriel.
Innan eleverna startar sitt arbete har vi nu en noggrann genomgång av dagens uppgift som är att bygga en övernattningsplats för gruppen med vindskydd och eldplats samt att laga mat på murrikkan vid lägerplatsen.

Vi betonar att dagens övningar går utöver den vanliga allemansrätten och kräver tillstånd av markägaren (vilket vi givetvis utverkat i förväg) samt att grupperna efter dagens slut måste återställa platsen så det inte finns några spår efter oss.
Dagens arbete kommer att poängbedömas och ett pris utlovas till bästa grupp. Vi berättar utförligt om hur man kan få pluspoäng och vad som kan ge avdrag (se nedan).

Arbetet börjar
Efter genomgången skyndar grupperna iväg med sin utrustning för att hitta en lämplig plats för sitt läger. Vi brukar säga att lägerplatsen ska ligga utom synhåll från andra gruppers läger. Arbetet tar sedan vid för att bygga vindskydd, eldplats och andra konstruktioner i vindskyddets närhet och senare får gruppen ut ingredienser och kan påbörja matlagningen på muurikka.
Mot dagens slut går funktionärerna runt till de olika grupperna och gör en slutbedömning av arbetet. Grupperna får därefter riva sina läger och samlas sedan för den avslutande bårstafetten. Spänningen är sedan stor när vi till slut meddelar vilken grupp som tagit hem slutpriset. Givetvis får alla grupper hedersomnämnande för olika delmoment som de lyckats särskilt bra med.

Bra för sammanhållnngen
Vi har använt denna övning med samma upplägg i många år med mycket stort gensvar och uppskattning från de flesta elevgrupper och lärare. Det är t.ex. en perfekt övning för att skapa sammanhållning och gemenskap i en ny klass eller i en klass med samarbetssvårigheter.
Övningen passar framförallt för skolår 6-9 men kan fungera även i skolår 4-5 om man har en vuxen medhjälpare i varje grupp.
Vi har genomfört aktiviteterna alla årstider och i alla väder. Övningarna ger för det mesta ett engagemang i grupperna som gör att eleverna glömmer regn och rusk.
Under förutsättning att man är noga med instruktionerna och synar av området efter övningen är vår erfarenhet att det i princip inte syns några spår efter aktiviteten efteråt och vi har inte haft några klagomål från markägarna.

Utrustning för varje grupp
1 eldfat 2 skärbrädor
1 st meterved (björk) 2 köksknivar
1 muurikka 2 plastbunkar
1 yxa 1 stekspade
1 fältspade 1 diskbalja
2 täljknivar 1 diskmedel
15 m sisalgarn 1 diskborste
1 hink 1 grensåg
1stor plåtburk (att värma diskvatten i )
1 par fodrade arbetshandskar
3 inplastade arbetsinstruktioner

Poängbedömningen
Grupperna kan få maximalt 50 poäng uppdelat på fem delmoment:

  • Första 10-poängaren gäller vindskyddets konstruktion, vi går igenom vad man ska tänka på och visar exempel från arbetsinstruktionen. Från markägarna har vi fått tillstånd att ta smala lövträdsslanor (vi delar ut ett ca 20 cm långt snöre som visar slanornas maximala omkrets) och betonar att slanorna ska kapas i marknivå. Vindskyddet ska täckas med grankvistar som ska kapas ca 15 cm från stammen för att undvika trädröta. Viktigt är att vindskyddet är lagom stort, inte för högt och så tätt som möjligt.
  • Nästa 10 poäng kan gruppen få för konstruktioner i vindskyddets närhet. Det kan vara t.ex. sittplatser, bord, upphängningsanordningar för utrustning m.m. Plats för fantasi och kreativitet! I detta moment ingår också en allmän bedömning av ordningen på lägerplatsen.
  • Tredje momentet i poängbedömningen gäller eldstaden och matlagningen. Vi går igenom hur översta markskiktet ska avlägsnas innan eldfatet läggs på plats samt teknik för att göra upp eld. Varje grupp får en tändsticksask med tre tändstickor, återlämnade tändstickor ger pluspoäng, behövs ytterligare tändstickor ger det minuspoäng. När arbetet pågått ett tag får grupperna hämta ingredienser för matlagningen och får samtidigt ett recept med instruktioner. Den färdiglagade maten provsmakas sedan för att ingå i bedömningen.
  • Fjärde 10-poängaren är kanske den viktigaste och gäller gruppens samarbete. Vi försöker bedöma arbetsfördelningen och allas delaktighet samt om stämningen i gruppen varit positiv och uppmuntrande.
  • Det femte delmomentet gäller konstruktionen av en fältbår som gruppen ska användas i en stafett som avslutar dagen. Med hjälp av båren ska gruppen bära en av medlemmarna snabbast möjligt

Minuspoäng kan man få om man t.ex avverkar barrträd eller för stora lövträd, hugger med yxan i ett träds bark, sågar av träd i fel höjd etc.

Efterarbete

Text

Kontakt

Adress: Hornugglegränd 9
Telefon: 0171-62 62 97
E-post: mikael.bernovall@enkoping.se