Forntiden i Hemsta hage

Vi arbetar med ett undersökande arbetssätt ute bland fornlämningar.

För årskurs 4-6 och erbjuds vår och höst.

De öppna fridsamma hagarna vid Hemsta inbjuder till en stunds avkoppling och promenad i naturskön miljö. De inknackade bilderna i den flata Hemstahällen sätter fantasin i rörelse. Vad betyder alla dessa tecken och bilder? Detta tema passar när du vill arbeta med ett undersökande arbetssätt ute bland fornlämningar. I en unik miljö får eleverna undersöka och arbeta med både hällristningar, gravar och det gamla vattenhålet. Eleverna delas upp i tre grupper som cirkulera på de tre stationerna.

Exempel på aktiviteter:

 • Mät längden på det största eller minsta skepp du kan hitta
 • Gör en fältskiss av den grav ni står sitter vid nu. Ta er tid att titta att rita noga.
 • Det gamla vattenhålet – fantisera kring din plats.

Förarbete

Utedagen genomförs vid Hemsta hagar utanför Enköping. Hemsta hagar nås lätt med kulturbuss från Enköping. Vid hemresan kan man gå till Vallbyvägen för att där hoppa på bussen hem.

De öppna fridsamma hagarna vid Hemsta inbjuder till en stunds avkoppling och promenad i naturskön miljö. De inknackade bilderna i den flata Hemstahällen sätter fantasin i rörelse. Vad betyder alla dessa tecken och bilder?
Kor har betat i hagarna under hundratals, kanske tusentals år. De betande mularna har skapat ett speciellt öppet landskap med växter som vill ha mager jord, luft och ljus. Redan på bronsåldern bosatte sig människor här. Då låg Hemsta hagar vid en djupt inskuren havsvik och på klipporna invid vattnet knackades fotsulor, människor, djur och mycket mer in i stenen.

Idag kan vi bara gissa vad bilderna hade för innebörd, men det handlar om heliga ritualer med soldyrkan i centrum.
Hemsta hagar är delat i två områden. Norr om vägen finns en strövvänlig hagmark med kanske den finaste floran. I den södra delen kan du hitta backsippor tidigt på våren och det är också här den figurrika Hemstahällen ligger. Överallt i området kan du upptäcka forntida gravar i form av flacka gravkullar och stensättningar.

I de varma soliga hagarna surrar det av insekter och fjärilar fladdrar från blomma till blomma. Småfåglarna drillar högt i skyn och det är bara att slå sig ner med picknickkorgen och njuta. Men glöm inte att lämna platsen så som du fann den!

Upplägg

Detta tema passar när du vill arbeta med ett undersökande arbetssätt ute bland fornlämningar. I en unik miljö får eleverna undersöka och arbeta med både hällristningar, gravar och det gamla vattenhålet. Eleverna delas upp i tre grupper som cirkulera på de tre stationerna.
Temat är en heldagsaktivitet. Exakta tider kommer vi överens om från gång till gång.
Utrustning som eleverna ska ha med är sittunderlag, lämpliga kläder och stövlar. Vid risk för regn även regnkläder.
Eleverna ska ha med ett litet mellanmål och gärna varm dryck till förmiddagen och matsäck till lunch. (Det är inte tillåtet att elda i Hemsta och det gör att vi inte kan laga mat över eld denna dag)

Utedagen

Station 1: Hällristningarna

Eleverna samlas på träspången med utsikt över Hemstahällen. Inledning med lite bakgrundsinformation t.ex om skålgropar som tros ha haft betydelse för fruktbarhet/goda skördar. Smörjdes in av kloka gummor för att bota sjuka. Mynt lades i skålgropar för att ge tur. Studera avbildningen av bröllopet som är unik.
Därefter delas eleverna in i smågrupper och får följande uppgifter:

 • Mät längden på det största och det minsta skeppet ni kan hitta
 • Rita av er favoritbild

Därefter återsamlas eleverna och får redovisa sina iaktagelser.

Station2: Gravarna och skärvstenshögar

Levande och döda. Under bronsåldern levde människorna nära sina döda. Gravfältet fanns nära gården där människorna bodde. Vi stegar ut i gravfältet och kollar om vi kan hitta några skärvstenshögar, gamla sophögar. Om man vill kan man prata om hur mycket sopor det blev då och hur mycket det blir idag. När vi hittar en gravhög kan vi undersöka den. Hur många elever behövs det för att bilda en ring runt hela graven? Hur många steg är det rakt över graven, stega. Eller mät med ett långt måttband eller metersnöre. Vad kan vi se av graven hittar vi kantkedjan och plundringsgropen. Notera hur graven låg i förhållande till hur havet då var.
Hitta ytterligare en grav eller undersök samma. Berätta hur arkeologer gräver ut gravar som om de skar i en tårta. Man snittar ut en bit för att dokumentera profilsidan.

Välj en bilduppgift eller en kartuppgift.

 • Bild
 • Gör en fältskiss av den grav ni står sitter vid nu. Ta er tid att titta att rita noga.
 • Kartuppgift

Visa för eleverna var norr ligger. Dela ut rutat papper och instruera hur eleverna kan steg och rita in på sin karta. Låt gärna en ruta vara en meter. Eleverna kan arbeta i par eller enskilt. Välj en plats t.ex. en grav att börja med, rita in den kartan. Stega till nästa objekt, räkna på kartan och rita in.
Läs mer i boken: Forntiden runt hörnet, går att beställa för ca 80 kronor på nätet.
Material: Ritpapper eller rutat papper 5x5mm, pennor underlägg, metersnöre, ev. långt måttband.

Station 3: Det gamla vattenhålet – min plats och upptäck naturen i Hemsta

Här får eleverna först uppleva en plats med alla sina sinnen och sedan med hjälp av upplevelserna fantisera om vad som kan ha hänt på platsen under bronsåldern. Upplevelser och fantasier samlas som korta stödord och minnesanteckningar för att användas när ni är tillbaka i skolan för fortsatt skrivande. Underlag för skrivandet bifogas det här temabladet.
När vi är klara förflyttar vi oss till den betade kulturmarken som finns runt vattenhålet. Där genomför vi en inventering av djur och växtliv med hjälp av övningen ”Tallriken”.
Tallriken:
Eleverna delas in i grupper om ca 2-3 i varje. Varje grupp får en papperstallrik, luppar, en vit duk, några plastburkar med lock, ev. en insektspincett. Grupperna sprider ut sig på betesmarken och kastar ut sin papperstallrik. Området där den landar ska sedan finkammas på jakt efter småkryp och växter. Djuren lånar vi en kort stund genom att samla in dom i burkar och växterna märks ut med t.ex. glasspinnar. Hur många olika växter och småkryp kan gruppen hitta? De ”häftigaste” småkrypen tas med till återsamlingen och visas för de andra eleverna. Växterna får grupperna visa på plats utan att vi plockar dom. De ska då vara namngivna enligt Linné-modell med släktnamn och beskrivning t.ex. ”Skalbagge hårig”. Därefter kan vi ev. försöka identifiera växter och djur med hjälp av bestämningslitteratur.

Min plats i Hemsta Hage

 • Vilka ljud kan du höra? Gör en ljudkarta på baksidan av papperet.
 • Vilka färger kan du hitta? Samla olika färger genom att gnugga färgerna mot ett grovt teckningspapper.
 • Känn på olika saker. Skriv ner hur fem olika saker känns.
 • Lukta på olika saker. Skriv ner hur fem olika saker luktar.
 • Hitta på ett namn på din plats. Tänk dig att du åkt i en tidsmaskin och hamnat i forntiden på just den plats som du nu sitter på. Du ser dig omkring.
 • Vad händer omkring dig. Vad får du uppleva?
 • Låt fantasin löpa fritt och skriv ner minnesanteckningar som du kan använda när du kommer tillbaks till skolan.

Efterarbete

 

Kontakt

Adress: Hornugglegränd 9
Telefon: 0171-62 62 97
E-post: mikael.bernovall@enkoping.se