Fortida teknik

Eleverna får uppleva en dag där vi arbetar utomhus med olika typer av tekniker som människan använt förr.

Hitta på sidan

För årskurs F-9 under perioden april- november.

Eleverna använder material som hämtas från naturen. Vi vill gärna att dagen kopplas samman med något arbetsområde i den vanliga undervisningen.

Exempel på aktiviteter:

 • Tillverkning av tjära
 • Vävning och repslagning
 • Brummare
 • Tillverka kolkritor i folie
 • Medaljong med runskrift

Förarbete

Utrustning som eleverna ska ha med är mugg, tallrik (av plast), bestick, sittunderlag samt lämpliga kläder inklusive stövlar och regnkläder vid risk för regn. Betona för eleverna vikten av rätt skor på fötterna. Blöta och frusna fötter kan förstöra en hel dag. Matsäck innehållande litet mellanmål och gärna varm dryck är trevligt att ha med. Vi har alltid en fikapaus inlagd på förmiddagen.

Utedagen

Här nedan följer en sammanställning över temats olika delmoment och hänvisningar till litteratur. Eftersom planeringen av temat skiljer sig åt från gång till gång beroenantal grupper, gruppstorlekar, ramtider, åldrar med mera kan listan variera.
Detta tema kan ha mycket olika utseende beroende på elevernas ålder och vilken inriktning ni önskar på dagen. Några av de områden vi brukar jobba med är:

 • Tillverkning av tjära (Att lära in teknik ute s. 81)
 • Vävning och repslagning
 • Matlagning i kokgrop (Att lära in teknik ute s. 52, Friluftsliv och hantverk s. 142)
 • Smida i järn
 • Brummare (Att lära in teknik ute s. 85, Att lära in ute – året runt s. 84)
 • Göra eld (Att lära in ute – året runt s. 85)
 • Pottaska som tvättmedel (Att lära in teknik ute s. 49)
 • Smycken förr i tiden (Att lära in teknik ute s. 82)
 • Tillverka kolkritor i folie
 • Lekar från förr: släppkäpp, jaktstafett, ett två tre-nu får jag se (Friluftsliv och hantverk s. 157)
 • Medaljong med runskrift

Litteratur

Att lära in ute – året runt, Nynäshamns Naturskola ISBN 978-91-977-0362-8
Friluftslivets pedagogik, Brügge, Glantz, Sandell ISBN 91-47-05130-2
Friluftsliv och Hantverk, Glantz, Olsson ISBN 91-36-02604-2
Att lära teknik ute Brage ISBN 978-91-979600-0-7

Kontakt

Adress: Hornugglegränd 9
Telefon: 0171-62 62 97
E-post: mikael.bernovall@enkoping.se