Fjärilar och andra pollinerare

 I det här temat vill vi öppna ögonen för den värld av surrande och fladdrande mångfald som gör så stor nytta för oss människor.

Humlan är en flitig pollinerare.

För årskurs 3-6. Erbjuds i augusti och september.

Under de senaste åren har larmrapporter om minskat antal insekter duggat allt tätare. Vi människor är beroende av de tjänster som våra pollinerande insekter utför. I det här temat vill vi öppna ögonen för den värld av surrande och fladdrande mångfald som gör så stor nytta för oss människor. Vi får bekanta oss med insekter som grupp, och deras anatomi. Vi tittar närmare på vackra fjärilar och lär oss om deras livsvillkor. Eleverna får också bidra till ett bättre liv för de vilda bina genom att bygga egna ”bihotell” som de kan ta hem och sätta upp i naturen.

Exempel på aktiviteter:

 • Lek om insekters utveckling
 • Fjärilsleken
 • Artjakt
 • Tillverka ett ”bihotell”

Förarbete

Utedagen genomförs vid Drömparken i Enköping. Skolor som inte ligger icentrala Enköping kan använda kulturbuss vid resan till och från Enköping. Vi kan även genomföra delar av temat nära din skola, men det är en stor fördel om ni
vet att ni har en plats med gott om fjärilar och andra pollinerare.

Temat är en heldagsaktivitet. Exakta tider kommer vi överens om frångång till gång. Utrustning som eleverna ska ha med är mugg, tallrik (av plast), bestick, sittunderlag, lämpliga kläder och skor. Vid risk för regn även regnkläder.
Eleverna ska ha med ett litet mellanmål och gärna varm dryck till förmiddagen och matsäck till lunch.

Utedagen

Gruppen kommer att arbeta tillsammans och i två grupper. Efter ett tag byts aktiviteter så att alla elever får göra allt. Här nedan följer en sammanställning över temats olika delmoment och hänvisningar till litteratur.

Eftersom planeringen av temat skiljer sig åt från gång till gång beroende på antal grupper, gruppstorlekar, ramtider, åldrar med mera, kan listan variera.

Vi använder oss av arbetsmetoden Flow learning.

Flow learning är skapad av Joseph Cornell, pedagog och författare till bokserien Sharing Nature. Flow Learning har lovordats av lärare och handledare över hela världen för dess användarvänlighet, effektivitet, och kraft att lyfta och inspirera elever. Flow Learning ger lärare ett enkelt, strukturerat sätt att vägleda eleverna i deras egna, direkta upplevelser av naturen. Genom roliga lekar som väcker elevernas nyfikenhet och entusiasm blir inlärningen rolig, omedelbar och dynamisk, istället för statiska och tråkiga. Eleverna kommer att kunna utveckla en levande förståelse och vördnad för naturen. Flow Learning bygger på universella principer för hur människor lär sig. Det ger en enkel, naturlig ram för maximal effekt.
De fyra stadier av Flow Learning är:

 1. Väcka entusiasmen
 2. Fokusera uppmärksamheten
 3. Få direkta erfarenheter
 4. Delge varandra

En Flow Learningsession inleds med livliga, lekfulla aktiviteter som väcker elevernas energi och entusiasm. Den andra serien av aktiviteter utmanar eleverna att fokusera sin uppmärksamhet genom sina känsel, hörsel och syn. Det tredje steget erbjuder aktiviteter som ger direkta erfarenheter av den naturliga omgivningen. Genom övningar där eleven får
uppleva sig vara en del av naturen ökar förståelsen av olika sammanhang i naturen. Slutligen sammanfattar eleverna upplevelserna och delar med sig av sina erfarenheter.

Exempel på aktiviteter:

 1. Väcka entusiasmen
  Sången om insekter, huvud – torax – abdomen
  Lek om insekters utveckling, ägg – larv – puppa- insekt med STEN SAX PÅSE
  Ugglor och kråkor om pollinering mm Sharing nature with children Joseph Cornell
 2. Fokusera uppmärksamheten
  Händerna i luften, valfritt antal färger, ljud eller insekter.
  Sharing nature with children Joseph Cornell
 3. Få direkta erfarenheter
  Fjärilsleken (alla tillsammans)
  I två grupper:
  Titta på insekter och fjärilar med kikare – Artjakt
  Tidslinjen – insekternas tid här på jorden, och människornas tid
  Tillverka ett egen hem till pollinerare att ta med hem
 4. Delge varandra

Efterarbete

Många av upplevelserna ute kan med fördel följas upp inne i klassrummet. Här kommer några förslag på hur:
Vilka arter har ni sett? Kan ni fördjupa er om dessa?
Nästa vår kan ni beställa egna fjärilslarver och föda upp egna fjärilar. Larver och annat material om fjärilar finns hos Hands on science.

Kontakt

Adress: Hornugglegränd 9
Telefon: 0171-62 62 97
E-post: mikael.bernovall@enkoping.se