Fåglar

Temaarbetet består av två delar: en egenproducerad fågelbok och kikarteknik vid fågelskådning.

Kikarspaning efter fåglar

Hitta på sidan

För årskurs 4-9. Erbjuds under vårterminen.

Temarbetet består av två delar.

 • Klassen med stöd av ordinarie lärare arbetar under tidig vår med att göra en egenproducerad fågelbok innehållande fåglar vi kan tänkas möta på den fågellokal vi ska besöka. Fågelboken skickar ni till repro för tryck, så att alla elever får var sin bok.
 • Ni arbetar också med djurgruppen fåglar i stort och tränar på kikarteknik.

Som avslutning av projektet åker klassen en tidig vårmorgon tillsammans med oss till någon fågellokal för att få studera fåglarna ”live”. Det kan till exempel vara Hjälstaviken.

Förarbete

Del 1: Vi gör en fågelbok tillsammans

Målet med detta arbete är att klassen tillsammans skall göra en fågelbok över vanliga fåglar här i Uppland. Fågelboken skall innehålla en inledning där klassen beskriver vad en fågel är och hur den lever. Därefter kommer fåglarna. Varje fågel skall finnas på en bild och det skall givetvis finnas en text under bilden som beskriver fågeln.
Eleven jobbar på detta sätt för att lära sig:

 • att gemensamt i klassen producera ett resultat.
 • att ta ansvar för en uppgift och se till att den blir klar i tid.
 • att samarbeta med andra.
 • att arbeta självständigt.
 • att lära sig mycket om en fågel och dela med sig av den kunskapen.
 • att med hjälp av den färdiga boken lära sig lite om många fåglar.
 • att producera ett resultat som klassen kan ha nytta av under lång tid.

Arbetsgång för eleverna:

 1. Klassen väljer tillsammans ut den fågel varje elev ska arbeta med. Du skall helst arbeta i par med någon, men kan eventuellt få arbeta själv om du vill.
 2. Ni söker i böcker efter er fågel och börjar samla in fakta. Vilka fakta du bör ha med får ni diskutera fram tillsammans. Skriv ner intressanta fakta i er utkastbok.
 3. När ni samlat färdigt fakta gör ni ett första utkast. Rätta texten själva innan läraren går igenom det ni skrivit.
 4. Texten skall nu renskrivas. Skriv rent med handstil eller på dator.
 5. En bild av fågeln skall nu göras. Bilden skall vara gjord i svart/vitt med enbart konturer. (fågeln skall kunna färgläggas)
 6. När ni är helt färdiga med text och bild så får ni börja med ytterliggare en uppgift. Här får ni ett område ni själva får leta fakta om. De olika områdena handlar om vad en fågel egentligen är.

Fåglar att välja mellan:

Björktrast

Häger

Skata

Kaja

Blåmes

Hämpling

Skedand

Korp

Blåmes

Kanadagås

Skogsduva

Trädpiplärka

Bofink

Knipa

Skrattmås

Ärtsångare

Brun kärrhök

Knölsvan

Skäggdopping

Grönsångare

Brunand

Koltrast

Sothöna

Ängspiplärka

Brushane

Kricka

Stare

Taltrast

Dvärgmås

Kråka

Stenskvätta

Törnsångare

Fasan

Ladusvala

Större hackspett

Gråsparv

Fiskgjuse

Lövsångare

Sånglärka

Tornfalk

Fiskmås

Näktergal

Sångsvan

Bläsand

Fisktärna

Nötväcka

Sädesärla

Storskarv

Grågås

Ormvråk

Sädgås

Rödbena

Gråtrut

Pilfink

Talgoxe

Grönbena

Gräsand

Ringduva

Tofsvipa

Sävsångare

Grönfink

Rödhake

Tornsvala

Gluttsnäppa

Gröngöling

Rödvingetrast

Trana

Trana

Gulsparv

Rörddrom

Trädgårdssångare

Buskskvätta

Gulärla

Rörsångare

Vigg


Havsörn

S.v. flugsnappare

Vitkindad gås


Vitkindad gås

Silvertärna

Årta

 


Detta bör vara med i fågelboken

 • Namn
 • Utseende - Färg - Storlek - Avstånd mellan vingspetsar –näbb - Fötter
 • Läte
 • Var lever och häckar fågeln. (Biotop)
 • Vad äter den?
 • Häckning ( Frieri, Bobyggnad, Parning, Ruvning )
 • Ägg - Ungar
 • Flyttfågel - Stannfågel
 • Vanlig - Sällsynt
 • Släktskap med andra fåglar

Arbetsområden till fågelbokens inledning

 • Namn på fågelns delar
 • Skelett
 • Fjädrar
 • Matsmältning
 • Näbbar
 • Klor
 • Fortplantning
 • Flyttning

Utedagen

Del två: Inför utedagen

Utrustning som eleverna ska ha med: rejäl matsäck för hela dagen, sittunderlag samt lämpliga kläder inklusive stövlar och regnkläder vid risk för regn. Betona för eleverna vikten av stövlar på fötterna. Vi passerar områden som ofta är blöta även vid soligt väder. Blöta och frusna fötter kan förstöra en hel dag. Allt packas ner i liten ryggsäck som är smidig att bära med sig. De som har egen kikare tar med sig den.

Eftersom planeringen av temat skiljer sig åt från gång till gång beroende på antal elever, ramtider, åldrar, plats med mera kan nedanstående variera.
Som avslutning av projektet åker klassen en tidig vårmorgon tillsammans med oss till någon fågellokal (ex. Hjälstaviken) för att få studera fåglarna ”live”. Vi delar in klassen i mindre grupper och delar ut lånekikare och fågelböcker samt artlistor och pennor. Vi tar även med oss några tubkikare.
Sedan beger vi oss på vandring i området och stannar då och då för att lyssna och titta på nya arter som eleverna kryssar på sina listor. Speciellt spännande är det för eleven att få kryssa och uppleva sin ”egen” art.
Vi går också upp i fågeltornet där vi framförallt kan studera sjöfågel på vattnet. Tuben kommer här till stor användning.
Vid några tillfällen under dagen stannar vi för att fylla på energidepåerna och njuta av matsäcken.

 

Kontakt

Adress: Hornugglegränd 9
Telefon: 0171-62 62 97
E-post: mikael.bernovall@enkoping.se