Eld

Eleverna får prova att göra eld med hjälp av olika metoder och även använda elden på olika sätt.

Hitta på sidan

Eldmästare blir de som tänder elden, håller den vid liv och kokar upp sitt granskottste.

För årskurs 4-9 och erbjuds året om.

Eld är något som fascinerar i alla åldrar. Vi lagar mat över öppen eld. Eldens historia tas upp på ett naturligt sätt och vi försöker hitta ”eldens hemlighet”.

Exempel på aktiviteter:
Brandsäkerhet
Eldens historia
Bli en eldmästare
Koka te från skogen

Förarbete

Utrustning som eleverna ska ha med ärmugg, tallrik (av plast), bestick, sittunderlag samt lämpliga kläder inklusive stövlar och regnkläder vid risk för regn. Betona för eleverna vikten av rätt skor på fötterna och varma kläder (inkl.mössa). Blöta och frusna fötter kan förstöra en hel dag.
Matsäck innehållande litet mellanmål och gärna varm dryck är trevligt att ha med. Vi har alltid en fikapaus inlagd på förmiddagen.

Utedagen

Här nedan följer en sammanställning över temats olika delmoment och hänvisningar till litteratur.
Obs! Eftersom planeringen av temat skiljer sig åt från gång till gång beroende på antal grupper, gruppstorlekar, ramtider, åldrar, väder m.m. kan listan variera.


Exempel på aktiviteter:

  • Introduktion där vi tar upp eldning och brandsäkerhet, allemansrätten och introducerar begreppet ”eldmästare”. (Att lära in ute året runt s.173+179)
  • Lek: Nöff-nöff. En kull-lek innanför en yta begränsad av ett lång-rep. Två kullare, när man blivit kullad ställer man sig framåtböjd bredbent. Man kan bli fri om någon ej kullad ställer sig bak mot bak framåtböjd och skakar hand med den kullade mellan benen samtidigt som båda hälsar ”nöff-nöff”. Man kan ej bli kullad under fritagningen. Efter en stund byter man kullare.
  • Lek: Bli som mig kull. (Fun & Games s.178)
  • Förberedelse för elden: Gruppen gör ordning en eldstad med eldplåt och stenar. Dessutom görs en trefot och insamlas ved i fyra fraktioner. (Att lära in ute året runt s.182)
  • Olika sätt att tända en eld gås igenom och kommenteras ur ett historiskt perspektiv. Olika typer av eldstäder visas. Brandtriangeln. (Att lära in ute året runt s.184-186)
  • Gruppen får ut en ask med hjälpmedel och gör med dessa en eld och kokar granbarrste med hjälp av en plåtburk upphängd i trefoten. (Att lära in ute året runt s.187) Målet är att bli eldmästare. (Att lära in ute året runt s.179)
  • Lek: ”Ugglor och kråkor” om eld (Sharing nature with children s78)

Litteratur

Joseph Cornell - Sharing nature with children ISBN 1-883220-73-4
Nynäshamns Naturskola – Att lära in ute året runt ISBN 978-91-977-0362-8

Kontakt

Adress: Hornugglegränd 9
Telefon: 0171-62 62 97
E-post: mikael.bernovall@enkoping.se