Använd dina sinnen

Den här dagen får ni arbeta utomhus med alla sinnen och samtidigt lära er om andra djurs sinnen. Flera skolämnen integreras i arbetet.

Hitta på sidan

För årskurs F-5 och erbjuds mart-november.

Exempel på aktiviteter:
Sinnesstigen
Rovdjur och byte
Linan
Femfacksask

Förarbete

Utrustning som eleverna ska ha med: mugg, tallrik (av plast), bestick, sittunderlag samt lämpliga kläder inklusive stövlar och regnkläder vid risk för regn. Betona för eleverna vikten av rätt skor på fötterna. Blöta och frusna fötter kan förstöra en hel dag.

Utedagen

Här nedan följer en sammanställning över temats olika delmoment och hänvisningar till litteratur. Obs! Eftersom planeringen av temat skiljer sig åt från gång till gång beroende på antal grupper, gruppstorlekar, ramtider, åldrar m.m. kan listan variera.

 • Rovdjur och byte (Att lära in ute – året runt s. 51)
 • Sinnesstigen (Att lära in ute – året runt s. 50)
 • Känsel – saker i handen (Naturpedagogik s.18)
 • Trumman i skogen (Att lära in ute – året runt s. 54)
 • Räven och harungarna (För det vilda s.58)
 • Hörsel och syn – fingrar i luften (Naturpedagogik s.18)
 • Linan (Att lära in ute – året runt s. 52)
 • Fotografleken åk 3-9 (Att lära in ute – året runt s. 54)
 • Spring och sök (Naturpedagogik s.65)
 • 5-facksask (Naturpedagogik s.17-18)
 • Hitta trädet

En blindgångslek utomhus, där det finns lite olika träd. Tränar trygghetskänslan , vakenheten och känseln.
Dela in gruppen i par. Den ena i paret är blind och får en ögonbindel. Den blir sedan (lugnt och fint) ledd av den andre i lite cirklar och sedan fram till ett träd som den får känna på så utförligt den vill. Sedan blir han åter ledd i cirklar en stund. Efter det tar man av ögonbindeln och den blinde får då gå runt och titta och känna på träden och gissa vilket träd som han blivit ledd till.

Litteratur

Att lära in ute – året runt Nynäshamns Naturskola ISBN 978-91-977-0362-8
Naturpedagogik, Germund Sellgren ISBN 91-646-1905-2
För det vilda Skogen i skolan http://www.skogeniskolan.se/laromedel/laromedel.cfm?id=2

 

Kontakt

Adress: Hornugglegränd 9
Telefon: 0171-62 62 97
E-post: mikael.bernovall@enkoping.se