Allemansrätten

Detta tema behandlar vår ganska unika möjlighet att få vistas och förundras över vår fina natur. Med grund i ”Inte störa inte förstöra” får eleverna undersöka vad allemansrätten står för.


Årskurs 3-6, erbjuds april–november

Temat innehåller förutom utedagen förslag på både för- och efterarbete att göra i klassrummet.
Exempel på aktiviteter: kulpromenad kring allemansrätten, ljudkarta, var ska vi tälta? solskyddsfaktor, poängjakt.

Förarbete

Arbete inomhus - välj ett av två spår:

Spår 1: Konstruera en egen allemansrätt

På skolverkets sida finns ett förslag på hur man kan låta eleverna själva fundera över vad som verkar vara vettiga regler att ha när man ska vistas i naturen. Jämför era förslag med allemansrätten när ni är klara

Till skolverkets sida

Spår 2: Informera om vad allemansrätten säger

Titta på en film, läs på, läs en saga eller lek.

Film från naturvårdsverket

Information om allemansrätten, även på andra språk

Sagor och lekar om allemansrätten

Visa upp allemansrätten. Gör väggtidningar som passar ihop med allemansrätten. Visa upp den i bild och text.

Praktiskt inför utedagen

Utrustning som eleverna ska ha med: mugg, tallrik (av plast), bestick, sittunderlag samt lämpliga kläder inklusive stövlar och regnkläder vid risk för regn. Betona för eleverna vikten av rätt skor på fötterna. Blöta och frusna fötter kan förstöra en hel dag. Matsäck innehållande litet mellanmål och gärna varm dryck är trevligt att ha med. Vi har alltid en fikapaus inlagd på förmiddagen

Utedagen

Här nedan följer en sammanställning över temats olika delmoment och hänvisningar till litteratur. Obs! Eftersom planeringen av temat skiljer sig åt från gång till gång beroende på antal grupper, gruppstorlekar, ramtider, åldrar med mera stämmer listan förmodligen inte fullständigt.

En heldag med allemansrätten som tema

1. Gör promenaden till skogen till en del av aktiviteterna.

Att ställa frågor om allemansrätten och samla in svar kan bli en aktivitet som pågår under hela dagen eller på väg till och från skogen. För att göra det lite mer spännande kan man använda konceptet för kulpromenad.

Kulpromenad går till så att man delar in klassen i par eller mindre grupper. Eleverna instrueras att de under promenaden kommer att få ett antal frågor som de ska svara på genom att välja rätt alternativ, 1, X, 2. Dela ut kort med 1, X, 2 som de kan välja mellan, så alla par kan förbereda sina svar och visa vilket alternativ de valt på given signal. Kort att skriva ut finns längre ner. (Det här blir som en muntlig tipspromenad med chans att kommentera och ställa följdfrågor.) Varje rätt svar belönas med en kula som används för att hålla räkningen på poängen och vid dagens slut återlämnas till läraren.

Kulpromenaden blir extra intressant om man väljer att stanna till vid lämpliga platser som illustrerar det man vill fråga om. Om man tex vill fråga om man var man får fika eller tälta så kan det vara bra att stå utanför en tomt. För vi gå in och sätta oss på verandan och fika? Kan vi plocka äpplen i deras trädgård? Kan vi tälta här?

För att få idéer till frågor och påståenden att ta upp kan man använda naturvårdsverkets tipspromenad

Naturvårdsverkets tipspromenad

Och Håll Sverige Rents tipspromenad

Håll Sverige Rents tipspromenad

När ni kommer fram till den plats ni valt som ert läger i naturen är det trevligt att boa in sig lite genom att samla ihop väskorna på en plats och kanske äta sin frukt.

2. Lek en lek

Vi blir pigga och glada av att leka, välj någon eller några av de beskrivna lekarna längre ner i dokumentet.

3. Gör ett uppdrag

Ge det här uppdraget till kulpromenadparen eller lite större grupper kanske två par tillsammans.

Ni ska välja en plats som ni tycker skulle vara bra att tälta på. Ni ska motivera ert val utifrån allemansrätten och andra saker som ni tycker känns viktiga när man ska tälta. (kanske soligt läge eller plan mark)

När ni har hittat er plats så ska ni lägga er ner och njuta och lyssna. Om ni tror att eleverna behöver vara mer sysselsatta när de väntar på att ni ska hitta deras plats och lyssna på deras motivering kan ni lägga till en övning. Bra motivering kan ge en kula till paret.

Har man med sig små elever kan man leta tältplats tillsammans i hela klassen eller i så många grupper som man har personal till. Sitt gärna ner en stund på er plats och känn in om ni kan trivas där.

Övning till platsen:

Rita en ljudkarta. Eleverna har skrivunderlag, papper och penna. De ska sitta tysta på sin tältplats och lyssna noga. På sitt papper gör de ett kryss i mitten som visar var de sitter. Sen ska de rita de ljud de hör och från vilket håll de hör ljuden. Tex en fågel till vänster om mig.

4. Lunch

Gör gärna upp en eld på er gemensamma lägerplats. Det blir ett mycket bra pedagogiskt tillfälle att ta upp reglerna från allemansrätten som gäller att elda. Om man vill gör man kulpromenad frågor i en samling kring ”elden” innan man tänder.

Låt elden vara för samling och mys eller använd den för att tillaga er lunch.

Receptförslag finns på vår hemsida. Klicka dig fram till recept i vänstermenyn

Om man inte har tillgång till murrikka eller stort kokkärl kan korvgrillning vara mysigt.

Efter lunch och lunchstäd kan det vara läge att summera kulpromenaden. Eller så låter man kulpromenaden fortsätta till man kommit tillbaka till skolan.

5. Välj bland övningarna längre ner i dokumentet för att få en lagom lång eftermiddag, innan ni behöver återvända till skolan.

Lekar att välja mellan på förmiddagen:

Material ett långrep, koner eller väskor att markera lekområdet med. Alla lekar behöver ett avgränsat område. Lek en eller flera.

Stanna – gå

Alla går runt kors och tvärs. Någon, kan vara vem som helst, stannar och fryser sina rörelser. Det är en signal till alla andra att de måste stanna. När alla står still så kan vem som helst börja gå igen, vilket är en signal att alla ska börja röra på sig. Och så rullar det på!

Mungo, mungo

Alla minglar runt och mumlar mungo. När ledaren ropar en siffra, t ex ”4”, så ska alla klumpa ihop sig i grupper om 4. När ledaren ropar ”mungo”, så minglar man vidare och när man hör en siffra så…

Solskyddsfaktor

Var och en bestämmer sig, i hemlighet, för att någon av kompisarna är sol, och någon är solskydd. Nu gäller det att hela tiden ha solskyddet mellan dig och solen, trots att alla andra springer runt och även de försöker ha sitt solskydd mellan sig och solen.

Övningar att använda under eftermiddagen:

Byta träd

Gå ut till en skogsdunge eller samling träd som står nära varandra. Alla elever ställer sig vid var sitt träd. Det ska finnas ett extra träd som ingen står vid. Vill ni kan ni markera de träd som är med i leken med snitslar eller liknande. Pedagogen står i mitten och ropar olika uppmaningar. Alla elever som håller med eller som har gjort det som pedagogen frågar, springer från sitt träd och byter till ett annat träd som är ledigt.

Förslag på påståenden

 • Alla som tycker om skogen - byt träd!
 • Alla som nån gång känt sig rädda i skogen - byt träd!
 • Alla som varit med och byggt en koja - byt träd!
 • Alla som plockat upp ett skräp nån gång - byt träd!
 • Alla som slängt ett skräp på marken nån gång - byt träd!
 • Alla som sett en älg - byt träd!
 • Alla som hört en uggla hoa - byt träd!
 • Alla som gillar att klättra i träd - byt träd!

Byta träd med värderingsfrågor

Som ovan men med följande påståenden:

Förslag på påståenden

 • Jag tycker om att vara ute i naturen.
 • Jag tycker det kan vara läskigt att vara ute i skogen.
 • Jag känner mig trygg i skogen.
 • Jag bryr mig inte om det ser skräpigt ut när jag är i naturen.
 • Jag tycker det är okej att kasta skräp i skogen om det inte syns.
 • Jag tycker det är viktigt att alla ska ha rätt att vara i naturen.
 • Om jag ägde en skog så vill jag inte att någon annan ska vara i den 
 • Det är okej att företag plockar bär som sedan går till försäljning.

Samla naturmaterial

Ge eleverna i uppgift att samla in naturmaterial som de är tillåtna att göra enligt allemansrätten.

När samlandet är klart kan man bygga djur, fantasidjur eller tavlor av materialet direkt på plats i lägret.

Eller så kan man ta med materialet tillbaka till skolan och bygga djur av sakerna där. Då kan man använda limpistol för att göra mer hållbara figurer att ställa ut.

Vill man att övningen ska träna eleverna i hur tex småkryp ser ut kan man ge dem uppgiften att göra insekter och spindlar med rätt antal ben och kroppsdelar. Titta på riktiga kryp ute med lupp eller använd böcker när ni är tillbaka i klassrummet.

Poängjakt

Låt eleverna samla saker enligt poängjakten nedan. Låt eleverna samla en stund och avsluta sedan insamlandet. Samlas kring era poängjaktslistor. Gå igenom resultatet, om ni hittat en grankotte visa den osv

Samlarlista

Dela ut en lista till era kulpar som de ska försöka samla in. Kan användas som övning på vägen hem eller runt lägerplatsen. Listan finns längre ner i dokumentet.

Efterarbete

Knyt ihop säcken i klassrummet Gör en reflektion över utedagen, gärna dagen efter.

Ett förslag

Gör en gemensam minnesövning över dagen så ni hjälps åt att minnas alla detaljer i kronologisk ordning. Skicka runt ordet, låt varje person som var med ute säga en sak som följer på det den föregående personen har sagt. Tex A säger: vi samlades utanför klassrummet. B säger vi fick veta att vi skulle gå kulpromenad. C säger vi gick till ett hus nära skolan osv

Titta in på Håll Sverige Rent och gör en frågesport om allemansrätten som avslutning. Kanske vill ni tillsammans skriva på deras code of conduct

Håll Sverige Rents code of conduct

Det kan vara kul att få ett diplom för att visa att man lärt sig om allemansrätten. Om man vill spara på papper och utskrifter skriver man ut ett till hela klassen.

Till diplomet

Andra idéer och övningar som ni också kan göra eller välja istället för ovanstående.

Lilla Örnäventyret

Stora Örnäventyret

Äldre elever

Arbeta med allemansrätten i reportageform, ett planeringsförslag:

Till planeringsförslaget

Källor

Skolverket
Naturvårdsverket
Håll Sverige Rent

Tack till Håbo och Umeås naturskolor för inspirerande lekar, samt goda kollegor vid Lägerelden

Kontakt

Adress: Hornugglegränd 9
Telefon: 0171-62 62 97
E-post: mikael.bernovall@enkoping.se