Teman

Vi erbjuder flera olika temadagar. Temadagen genomför vi tillsammans i din skolas närmiljö eller vid vårt uteklassrum Stora Grindtorp. Andra intressanta platser som till exempel Hjälstaviken kan också bli aktuella.

Bilden visat uteklassrummet vid Stora Grindtorp

 

Anpassade teman under pandemin

Vi har anpassade teman under coronapandemin. ENaT däremot är inställt tillsvidare pga Covid-19. Vi erbjuder därför utedagar som ersättning, de teman som finns tillgängliga ser ni i vänster menyn.

Syfte

Syftet med våra utedagar är främst att sprida intresse för och kunskap om utomhuspedagogik till dig som jobbar på Enköpings grundskolor. Betrakta dagen med oss som fortbildning och försök gärna tillägna dig aktiviteterna så att du senare kan använda den i din egen undervisning.

Ditt eget agerande vid de olika aktiviteterna kan variera beroende på övningens art och det är något vi kan diskutera på plats. För att göra våra teman så lätta som möjligt att tillägna sig föredrar vi att de flesta aktiviteterna genomförs i skolans närmiljö och vi försöker planera dem så att de är enkla att genomföra och inte kräver dyr specialutrustning.

I menyn till vänster hittar du alla våra teman, listade i alfabetisk ordning.