Organisation

Enabygdens naturskoleverksamhet har tre anställda utomhuspedagoger. Så här fungerar organisationen.

För att sprida användningen av utomhuspedagogik på Enköpings grundskolor har kommunen anställt tre utomhuspedagoger.

Under den bästa perioden att vara utomhus, från påsklovet till höstlovet, arbetar vi heltid med utomhuspedagogik. Under vinterhalvåret är vi enstaka dagar utomhus. Alla vår och höstdagar fördelas jämt över kommunens skolor och årskurser. Vinterdagarna bokas utifrån intresse.

Idégruppen

Enabygdens naturskoleverksamhets idégrupp är ett samarbetsforum där naturskolan träffar representanter från alla kommunens skolor.

Gruppen träffas tre gånger per läsår. Två kortare möten på eftermiddagstid och en heldag som även innehåller en stor portion fortbildning.

Vid gruppens möten

 • utvecklar vi verksamheten
 • sprider vi information
 • delger vi varandra idéer kring undervisning i uterummet
 • får gruppmedlemmarna fortbildning.

Styrgruppen

Det finns en styrgrupp för Enabygdens naturskoleverksamhet. Förutom de tre utomhuspedagogerna består den av: Gruppens chef tillika verksamhetschefen för Stöd och utveckling, verksamhetschefen för grundskola, kommunekologen, en lärarrepresentant från varje stadie samt en rektorsrepresentant.

Representanter:

 • Verksamhetschef Stöd och utveckling: Maria Flink-Thunberg
 • Verksamhetschef Grundskolan: Anders Härdevik
 • Kommunekolog: Anders Lindholm
 • Lärarrepresentant F-3: vakant
 • Lärarrepresentant 4-6: Johanna Hansson (Örsundsbro)
 • Lärarrepresentant 7-9: Ann-Helen Ardehed (Enögla)
 • Rektorsrepresentant: Henrik Wikehult (St:Ilian)

Styrgruppens uppdrag är att leda, utveckla och utvärdera verksamheten utifrån verksamhetsplanen och kvalitetsredovisningen.