Flow learning

Flow learning är en metod för att planera ett lyckat utepass. Metoden innefattar lekfulla övningar för att väcka elevernas nyfikenhet och entusiasm, stilla övningar för ökad koncentration, övningar som övar förmågor och centralt innehåll samt övningar för reflektion.

I filmerna nedan hittar du en kort introduktion till Flow learning samt fyra längre filmer där vi genomför olika övningar med elever. En längre lärarhandledning i Flow learning hittar du i menyn.

Ett utepass med Flow learning innehåller alltid fyra olika typer av övningar:

  • väck lusten,
  • fokusera uppmärksamheten,
  • erbjuda direkta erfarenheter
  • dela upplevelsen.

Det är de övningarna som presenteras i våra filmer.

Introduktion till Flow learning

Väck lusten

Fokusera uppmärksamheten

Erbjuda direkta erfarenheter

Kontakt

Adress: Hornugglegränd 9
Telefon: 0171-62 62 97
E-post: mikael.bernovall@enkoping.se