Flow learning

Flow learning är en metod för att planera ett lyckat utepass. Väck lusten, fokusera, direkta erfarenheter och reflektera är grundpelarna i flow learning.

I filmerna nedan hittar du en kort introduktion till Flow learning samt fyra längre filmer där vi genomför olika övningar med elever. En längre lärarhandledning i Flow learning hittar du i menyn.

Ett utepass med Flow learning innehåller alltid fyra olika typer av övningar:

 • Väck lusten
 • Fokusera uppmärksamheten
 • Erbjuda direkta erfarenheter
 • Dela upplevelsen.

Det är dessa övningar som presenteras i våra filmer.

Introduktion till Flow learning -film

Väck lusten -film

Fokusera uppmärksamheten -film

Erbjuda direkta erfarenheter -film

Fyra moment i Flow learning


 1. Väck lusten
 2. Fokusera Uppmärksamheten
 3. Erbjud Direkta Erfarenheter
 4. Reflektera Tillsammans

En Flow Learning session börjar med livliga, lekfulla aktiviteter som väcker elevernas energi och entusiasm. Den andra serien av aktiviteter hjälper eleverna att fokusera sin uppmärksamhet genom att använda sin känsel, hörsel och syn. Det tredje steget erbjuder barnen aktiviteter som ger direkta upplevelser av den naturliga omgivningen. Genom att känna sig absorberad av naturen, får deltagarna uppleva hur det är att vara en del av naturen. Slutligen samlas man i mindre grupper som reflekterar kring upplevelser och erfarenheter.

Vi på Enabygdens naturskoleverksamhet ser att metoden både kan användas när vi vill ge eleverna egna starka upplevelser av naturen, men även som en metod att få bra flyt i ett utepass överhuvudtaget och göra eleverna mottagliga och intresserade av att lära in i uterummet. Övningarna hjälper även eleverna att skapa känslomässigt band mellan sig själv och det levande, en mycket viktig del i arbetet mot hållbar utveckling. Vi använder själva alltid ”Flow Learning” när vi planerar våra utepass.

Exempel på ett utepass med ”Flow Learning”

Samla eleverna i en cirkel. Cirkelsamlingen använder du alltid när du ska förklara övningar eller reflektera i uterummet. Om det är en ”rörlig” grupp kan man lägga ett långt rep i en cirkel för alla att stå på alternativt lägga ut sittskydd i en cirkel för alla att sitta på.

 • Gå igenom dagens utepass i stora drag. Berätta eventuellt kort om de olika stegen. Välj ut en eller ett par av övningarna för varje steg från nedanstående lista.

Övningar (sidhänvisningar till Joseph Cornells bok Sharing Nature: Nature Awareness Activities for All Ages):

 1. Väck Upplevelselustan
 • Fladdermus och nattfjäril (NAAfAA s70)
 • Djurdelar (NAAfAA s80)
 • Näsan (NAAfAA s56)
 1. Fokusera Uppmärksamheten
 • Ljud (NAAfAA s98)
 • Naturtavla (NAAfAA s113) med Burr
 • Sovande trollet (NAAfAA s114)
 1. Erbjud Direkta Erfarenheter
 • Bokstavsdukar
 • Kamera (NAAfAA s125)
 • Möt ett träd (NAAfAA s137)
 • Linnévandring
 1. Reflektera Tillsammans
 • Tyst vandring (NAAfAA s173)
 • Vikardikt (NAAfAA s171

Mtrl:

Sittskydd

Ögonbindlar

Djurbeskrivningar till näsan

Vita dukar + luppar

Skrivunderlägg + papper + penna

Litteratur:

Sharing Nature: Nature Awareness Activities for All Ages ISBN 1565892873 (NAAfAA)

Beskrivning av övningarna

Fladdermus och nattfjäril

En elev utses till fladdermus och två till nattfjärilar, alla övriga håller varandra i händerna och bildar en stor cirkel som begränsar lekytan. Fladdermus och nattfjärilar förses med ögonbindel. Fladdermusen försöker lokalisera nattfjärilarna (maten) genom att ropa ”mat” och nattfjärilarna svarar omedelbart ”eko”. Både fladdermusen och nattfjärilarna får röra sig fritt i cirkeln för att fånga respektive undvika att bli fångade. När fladdermusen lyckas nudda en nattfjäril blir denna uppäten. När alla nattfjärilar blivit uppätna får nya elever prova.

Djurdelar

Dela in eleverna i smågrupper, ca 5-6 elever per grupp. Varje grupp går lite åt sidan och väljer ett ”hemligt” djur att åskådliggöra med sina kroppar. Alla elever i gruppen ska bilda olika delar av djurets kropp och gruppen får en stund på sig att träna in ett framträdande där det hemliga djuret rör på sig inför de andra eleverna som får gissa vilket djuret är. Om det är svårt kan man lägga till läten. Alla grupper framträder med varsitt djur.

Näsan

Samla gruppen i cirkel. Ge ledtrådar om ett ”hemligt” djur. Efter varje ledtråd får eleverna möjlighet att visa om de vet djuret genom att hålla fingret på näsan. Obs! Man får inte säga vilket djuret är! Gör ledtrådarna lättare och lättare och när de flesta elever har fingret på näsan räknar du till tre varefter eleverna samtidigt säger vilket djur de tror det är. Fortsätt med ett nytt djur.

Ljud

Samla eleverna i cirkel stående eller sittande på knä. Alla blundar under tystnad och håller upp armarna i luften med knuten näve. Varje gång man hör ett nytt ljud i omgivningen sträcker man upp ett finger från den knutna näven. När ledaren avslutar lystnandet håller eleverna kvar fingrarna i luften och man går varvet runt och ser hur många olika ljud varje elev har hört. Därefter kan eleverna berätta vilka olika ljud man hört. Diskutera om det varit annorlunda t.ex. vid en annan årstid.

Naturtavla/miniatyrrevir

Samla i förväg in ett antal naturföremål (t.ex 8 st) i närområdet och placera ut på en vit duk. Lägg på en duk till som täcker den första så att föremålen inte kan ses. Samla eleverna i cirkel runt duken och dela in dom i små grupper, 3-4 i varje grupp, som får varsinn duk. Instruera eleverna att de ska få se din naturtavla i ca 20 sek och att de därefter ska göra en kopia på sin egen duk. Låt eleverna samla och göra en egen kopia i sina grupper under ca 10 min. Kolla hur många av föremålen de har lyckats hitta.

Burr

Använd naturtavlan för leken burr som ett sätt att få eleverna att lära sig namnen på naturföremålen. En elev går åt sidan medan någon annan bestämmer vilket föremål som är burr. Eleven kommer tillbaka och frågar t.ex. ”Går lönnlövet bra?”. Alla svarar ”Lönnlövet går bra”. Ända tills eleven frågar om det föremål som är burr – då skriker alla ”BURRR!”

Sovande trollet

Ta med eleverna till en plats där eleverna inte kan smyga helt ljudlöst men inte heller alltför högljutt. Eleverna sprider ut sig i en stor cirkel och i mitten befinner sig en elev som är trollet som har somnat och är försett med ögonbindel. Trollet har en hatt bredvid sig som innehåller en guldskatt. På ledarens tecken smyger alla närmare trollet för att försöka ta skatten. Om trollet hör en smygande elev pekar hen åt det håll som ljudet kom. Ledaren avgör om eleven är avslöjad och ger då tecken till hen att frysa till is. Håll på tills en elev når skatten, byt sedan troll och börja om.

Bokstavsdukar

Stor vit duk med alfabetet. Leta naturföremål på varje bokstav. (kan vara bra att bestämma bara substantiv, inte skräp man hittar, inte klädesplagg) Max två poäng per bokstav. Kan köras med både engelska och svenska och även med adjektiv (t.ex. ”vacker blomma” på v).

Kamera

Dela in eleverna i par. En elev är fotograf, den andra kamera. Kameran blundar och fotografen leder försiktigt kameran till ett fint/speciellt motiv. Fotografen knäpper två gånger på kamerans axel som ett tecken att öppna ögonen/exponera bilden, ett ytterligare knäpp efter ca 3 sek avslutar exponeringen och kameran blundar igen. Fotografen letar upp ytterligare 3-4 motiv, sedan byter kamera och fotograf roller.

Möt ett träd

Dela in eleverna i par. En elev får ögonbindel, den andra leder försiktigt sin kompis lite kors och tvärs till ett träd i närheten. Eleven med ögonbindel får undersöka trädet högt och lågt med sina händer. Därefter leds eleven tillbaka till startplatsen, fortfarande med ögonbindel. Sedan gäller det att utan ögonbindel försöka hitta sitt trä. Byt roller när trädet är hittat.

Linnévandring

Vandra med eleverna till en fin plats i skogen. Dela in gruppen i par. Utrusta eleverna med luppar och låt varje grupp gå på jakt i närheten efter fina/häftiga naturföremål eller kanske vårtecken om det är den tiden. Instruera eleverna att ta med sig föremålen tillbaka och lägg ut dem på en stor vit duk. Samtala om vad de hittat. Eventuellt burr (se ovan).

Tyst vandring

Dela in gruppen i par och instruera eleverna att gå sakta på stigen efter dig med ca 30 m lucka mellan varje par. Det är förbjudet att göra någon form av ljud. Den som ser något spännande/vackert/speciellt pekar ut det för sin partner som får stanna en kort stund och titta. Fortsätt stigen fram till målet samtidigt som ni håller utkik efter nya saker att titta på.

Vikardikt

Dela in eleverna i grupper med 3-4 elever i varje grupp. Sätt grupperna med lite avstånd och utrusta dom med papper, penna och skrivunderlägg. Instruera alla att skriva ner några meningar som beskriver tankar, känslor etc kring dagens upplevelser i naturen. En grupp turas om att skriva på samma papper. Person 1 skriver första raden och skickar vidare till person 2 som läser denna mening och skriver en andra rad som hänger ihop med första raden. Sedan viker person 2 undan båda raderna och skriver en tredje rad och skickar vidare till person 3 som läser rad 3 och skriver rad 4 som hänger ihop med rad 3. Person 3 viker undan rad 3 och 4 och skriver sedan rad 5. Till slut går pappret tillbaka till person 1 som avslutar med sista raden.