Legorobotar EV3 Green City

Ett tema som kräver att eleverna först gjort Legorobotar EV3 Mindstorms. Genom att programmera roboten till att utföra olika uppgifter försöker eleverna göra staden mera hållbar och miljövänlig.

Hitta på sidan

Green City

 

Årskurs 7–9, halvdagsaktivitet
För 12-18 elever.

Ett tema som kräver att eleverna först gjort Legorobotar EV3 Mindstorms. Genom att programmera roboten till att utföra olika uppgifter försöker eleverna göra staden mera hållbar och miljövänlig.
OBS! Eleverna måste ha tillgång till iPad eller Chrome Book, en per arbetspar, för att kunna genomföra temat. Vi kan arbeta med max åtta grupper. På hårdvaran ska gratisprogrammet MINDSTORMS EV3 LEGO Education vara installerat.

Förarbete

Eleverna måste ha tillgång till iPad eller Chrome Book, en per arbetspar, för att kunna genomföra temat. Vi kan arbeta med max åtta grupper. På hårdvaran ska gratisprogrammet MINDSTORMS EV3 LEGO Education vara installerat.

Temadagen

Klassbesöket kommer att genomföras som en utmaning där sex grupper får i uppgift att lösa så många utmaningar som möjligt på vår robotbana Green City. Staden Green City använder sig av förnybar energi och hanterar avfall och
luftföroreningar på ett miljömässigt försvarbart sätt. Utmaningen eleverna står inför går ut på att lagen, bestående av 2-3 elever bygger och programmerar en robot för att lösa så många uppgifter på Green City mattan som möjligt.

Här är överblick, strategi, samarbete, kreativitet och problemlösning viktiga egenskaper. I Green City får eleverna använda de grundkunskaper de lärt sig i temat Legorobotar EV3 Mindstorms för att lösa olika utmaningar kring ett spännande tema som belyser hur en stad kan använda förnyelsebara energikällor för sitt energibehov.

Arbetsgång
Vi går gemensamt igenom dagens lärandemål.
Begrepp: robot, programmera, blockkod, varaktighet, rotation,
Modeller: robot, fordon,

Arbetet börjar med en kort repetition av robotens funktioner och programvaran som styr roboten. Glöm inte att visa hur man skapar olika program under olika flikar på programmeringsytan.

Tillsammans programmerar vi roboten att utföra följande moment:

 1. Åk framåt under varaktighet två rotationer med styrka 75 %
 2. Åk bakåt och sväng samtidigt under varaktighet 1080 grader (tre rotationer) med styrka 100 %.
 3. Gör allt detta fyra gånger
 4. Stå stilla i en sekund
 5. Snurra under varaktighet tre rotationer med styrka 50 %
 6. Efter genomgången börjar eleverna att arbeta med utmaningarna.

Detta gäller:

 1. Du måste alltid starta roboten i ”startrutan” på mattan.
 2. Du får inte röra roboten under körningen.
 3. Du får inte ta bort något från roboten, men däremot bygga ”verktyg” av LEGOmtrl ur LEGO-lådan.
 4. Varje utfört uppdrag ger en poäng utom ”bilen” som ger två poäng och ”vindkraftverket” som ger fyra poäng.
 5. Ju fler uppdrag du kan utföra utan att lyfta roboten och börja om ju fler poäng tjänar du. (två uppdrag dubblar poängen, tre tripplar osv.)

Uppdragen avslutas i god tid och grupperna får under kompisarnas jubel visa upp sina lösningar. Det är först då poäng delas ut.


Kontakt

Adress: Hornugglegränd 9
Telefon: 0171-62 62 97
E-post: mikael.bernovall@enkoping.se