Legorobotar EV3 Green City

Ett tema som kräver att eleverna först gjort Legorobotar EV3 Mindstorms. Genom att programmera roboten till att utföra olika uppgifter försöker eleverna göra staden mera hållbar och miljövänlig.


Årskurs 7–9, halvdagsaktivitet (minst 180 minuter) för 12-18 elever.

Green City

 

Årskurs 7–9, halvdagsaktivitet
För 12-18 elever.

Ett tema som kräver att eleverna först gjort Legorobotar EV3 Mindstorms. Genom att programmera roboten till att utföra olika uppgifter försöker eleverna göra staden mera hållbar och miljövänlig.
OBS! Eleverna måste ha tillgång till iPad eller Chrome Book, en per arbetspar, för att kunna genomföra temat. Vi kan arbeta med max åtta grupper. På hårdvaran ska gratisprogrammet MINDSTORMS EV3 LEGO Education vara installerat.

Kopplingar till läroplanen

Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11

Allt arbete med ENaTs teman har många kreativa inslag som styrker elevernas växande och stödjer därmed delar av läroplanens intentioner i kap 1. Skolans värdegrund och uppdrag.

s.9 ” Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.”

Detta tema tränar delar av nedanstående vetenskapliga och tekniska förmågor.

 • Genomföra systematiska undersökningar
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

Centralt innehåll åk 7-9

Teknik: Tekniska lösningar Styr- och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering med hjälp av pneumatik eller elektronik.

Teknik, människa, samhälle och miljö Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns -yrkesval och teknikanvändning

Förarbete

Eleverna måste ha tillgång till iPad eller Chrome Book, en per arbetspar, för att kunna genomföra temat. Vi kan arbeta med max åtta grupper. På hårdvaran ska gratisprogrammet MINDSTORMS EV3 LEGO Education vara installerat.

Temadagen

Klassbesöket kommer att genomföras som en utmaning där sex grupper får i uppgift att lösa så många utmaningar som möjligt på vår robotbana Green City. Staden Green City använder sig av förnybar energi och hanterar avfall och
luftföroreningar på ett miljömässigt försvarbart sätt. Utmaningen eleverna står inför går ut på att lagen, bestående av 2-3 elever bygger och programmerar en robot för att lösa så många uppgifter på Green City mattan som möjligt.

Här är överblick, strategi, samarbete, kreativitet och problemlösning viktiga egenskaper. I Green City får eleverna använda de grundkunskaper de lärt sig i temat Legorobotar EV3 Mindstorms för att lösa olika utmaningar kring ett spännande tema som belyser hur en stad kan använda förnyelsebara energikällor för sitt energibehov.

Arbetsgång
Vi går gemensamt igenom dagens lärandemål.
Begrepp: robot, programmera, blockkod, varaktighet, rotation,
Modeller: robot, fordon,

Arbetet börjar med en kort repetition av robotens funktioner och programvaran som styr roboten. Glöm inte att visa hur man skapar olika program under olika flikar på programmeringsytan.

Tillsammans programmerar vi roboten att utföra följande moment:

 1. Åk framåt under varaktighet två rotationer med styrka 75 %
 2. Åk bakåt och sväng samtidigt under varaktighet 1080 grader (tre rotationer) med styrka 100 %.
 3. Gör allt detta fyra gånger
 4. Stå stilla i en sekund
 5. Snurra under varaktighet tre rotationer med styrka 50 %
 6. Efter genomgången börjar eleverna att arbeta med utmaningarna.

Detta gäller:

 1. Du måste alltid starta roboten i ”startrutan” på mattan.
 2. Du får inte röra roboten under körningen.
 3. Du får inte ta bort något från roboten, men däremot bygga ”verktyg” av LEGOmtrl ur LEGO-lådan.
 4. Varje utfört uppdrag ger en poäng utom ”bilen” som ger två poäng och ”vindkraftverket” som ger fyra poäng.
 5. Ju fler uppdrag du kan utföra utan att lyfta roboten och börja om ju fler poäng tjänar du. (två uppdrag dubblar poängen, tre tripplar osv.)

Uppdragen avslutas i god tid och grupperna får under kompisarnas jubel visa upp sina lösningar. Det är först då poäng delas ut.