Kriminallab

Att finna svar på en kriminalgåta stimulerar alla till naturvetenskapligt arbete. Här får man prova lite av varje i ett tvärvetenskapligt tema.

Vem är den skyldige? Att finna svar på en kriminalgåta stimulerar alla till naturvetenskapligt arbete. Här får man prova lite av varje i ett tvärvetenskapligt tema. Vi följer upp och analyserar olika spår från brottsplatsen.

Årskurs 5–7, heldagsaktivitet

Förarbete

För läraren att göra eller plocka fram:

 • Ett bord längst fram i klassrummet för att plocka upp grejer på.
 • Förbereda gruppindelning av klassen. Klassen ska delas in i exakt 8 grupper som kommer att undersöka var sin del av brottsplatsen. Varje grupp har en egen arbetsplats i klassrummet.
 • Eleverna behöver penna och anteckningsmaterial.
 • Vi arbetar i ett vanligt klassrum. Vi behöver också ett låsbart grupprum (ca 5 gånger 5 m) eller liknande där brottsplatsen ska dukas upp.
 • I ett experiment ska vi elda upp garntrådar. Detta måste göras på en plats som inte har rökdetektor kopplat till brandlarm.
 • Finns en labsal att tillgå kan vi göra laborationerna där. Annars går det bra i ett vanligt klassrum.
 • Övrigt material tar ENaT med sig.

Vi behöver komma in för att förbereda brottsplatsen ca en timme innan eleverna börjar

Temadagen

Inledning
Presentation av oss och ENaT. Börja med att samla klassen och berätta om förutsättningarna. Diskutera kring Tv-serier, filmer, böcker eleverna kommit i kontakt med. Hur gör polisen när de kommer till en brottsplats? Vad ska man tänka på? Ett brott har begåtts och brottsplatsen är säkrad. Eleverna är kriminaltekniker som ska säkra bevis och försöka binda någon till brottet. Eleverna ska få arbeta i åtta utredningsgrupper.

Brottsplatsen
Titta på brottsplatsen i helklass. Prata om hur man hanterar en brottsplats. Eleverna försöker se så många detaljer som möjligt och bildar sig en uppfattning om vad som kan ha hänt.

Nedbrytning av brottsplatsen
Tillbaka i klassrummet skriver varje grupp en hypotes om vad som hänt. Under tiden går grupperna in två ev. tre i taget och gör en avbildning av rutan vid brottsplatsen på en stor post-it lapp och skriver ner varje ledtråd på en egen liten
post-it lapp.Gå in och säkra bevis. Vi säkrar fingeravtryck och cola från två muggar, OH-plast, hårstrån från kam,
pappershandduk med ”ritning”, kollegieblock, garnbitar mm.

Sammanställning
Tillbaka i klassrummet så sätter vi upp alla ledtrådar på tavlan i ett rutnät liknande brottsplatsen. Varje grupp redovisar sin hypotes när lapparna sätts upp.

Bakgrund

 • Eleverna får lyssna på mer bakgrundsinfo.
 • Förhören läses upp samtidigt som bilderna sätts upp på tavlan i sex kolumner.
 • 4 misstänkta + Kurt + ej identifierbar
 • Eleverna diskuterar gruppvis med hjälp av den nya informationen och reviderar sina hypoteser. (Alla texter delas ut)
 • Återsamling och ledtrådar sätts i rätt kolumn enligt gruppernas nya slutsatser.

Labbar

Vi resonerar oss fram till vilka ledtrådar som behöver ytterliggare analys.

 1. Hårstrå (DNA hos SKL)
 2. Pappershanduk med blå ritning (Vätskekromatografi)
 3. 2 st muggar med fingeravtryck (sot och pensel) Jfr. färdiga inplastade prov. Som extra labb kan man jobba med att få fram avtryck på plastmugg genom att droppa två droppar superlim (cyanoakrylat) i en plastpåse med muggen i. Detta gör att fingeravtrycket träder fram efter 10 min.
 4. OH-plast (analys av handstil med UV-ljus)
 5. Röd garnbit (elda över stearinljus på bricka) (ull, bomull, akryl bränns och
  askan kollas)
 6. Cola (finns gift? Bakpulver i Kurts mugg analyseras med pH-papper)
 7. Skoavtryck ( jämf. med misstänkta och Kurt)
 8. Isvatten ( gift? pH)

Alla gör alla labbar. Alla grupper fyller i ett protokoll som dom får. Tejpa in resultat.

Uppföljning av labbar och summering av ledtrådar
Redovisa labbarna muntligt och flytta lapparna efter resultatet av labbarna i helklass.

Tid att arbeta fram en story
Därefter får grupperna tid att göra en slutversion av sina hypoteser. Vi använder ”Vem gjorde det?” lappen som stöd vid summeringen.

Avslutning
Alla grupper får presentera sin sluthypotes. Kan vi vara säkra på vad som hänt? Jämf. praxis vid brottsmål i Sverige.

 • Gripande: Misstanke om brott. Max 12 tim. Görs av polisman, därefter.
 • Anhållande: Beslutas av åklagare när skäl för häktning föreligger. Max dygn därefter.
 • Häktning: Beslutas av åklagare. Normalt högst 14 dagar därefter omhäktning. För brott med strafftid minst 1-2 år.
 • Åtal: Väcks av åklagaren och avgörs av domstol. Tingsrätt – Hovrätt – Högsta domstol.

Efterarbete

Försök att använda ENaT dagen som en del i den vanliga undervisningen. Dagen kan vara en inledning, komma in under eller i slutet av ett temaarbete. Kriminallab passar utmärkt i ett tema om ”Lag och rätt” eller som inspiration för olika
skrivuppgifter i svenska.
Se idéer nedan.

 1. Rita en bild
  Låt eleverna, med hjälp av de bevis de har, rita en bild som av vad dom tror hände.
  Kanske några elever vill redovisa lösningen som en serie strip.
 2. Skriv din egen historia
  Ge eleverna möjlighet att välja bland olika synvinklar. Till exempel:
  Polisens rapport – Låt eleverna skriva en rapport som den polisinspektör dom varit under utredningen. Låt dom använda ”Vem gjorde det” frågorna som underlag. Berättelsen kan t.ex. heta ”Fallet med den försvunna miljonären”.
  Lokaltidningens nyheter – Låt eleverna skriva sin egen berättelse som reporter hos den lokala tidningen eller som kvällstidningsjournalist. Diskutera gärna samtidigt journalistens ansvar för vad hon/han skriver. Det är en jättebra chans att diskutera begreppet etik.
  En misstänkts åsikter – Skriv en berättelse ur någon misstänkts synvinkel, kanske till och med mördarens. Låt dom använda allt material gruppen kommit fram till och även givetvis komma med de misstänktas egna förklaringar till hur olika ledtrådar hamnat på brottsplatsen.
 3. Simulera en rättegång
  Låt klassen simulera en rättegång där några frivilliga elever spelar de misstänkta personerna. För att göra det mindre pressande kan varje misstänkt få ha en kompis som sin egen försvarare. Läraren kan vara domare och alla de andra eleverna åklagare/nämndemän.
 4. Dramatisera
  Dela in klassen i grupper om ca 5 elever och låt dom diskutera fram ett troligt scenario, träna på scenen och sedan spela upp det.

Kontakt

Adress: Hornugglegränd 9
Telefon: 0171-62 62 97
E-post: mikael.bernovall@enkoping.se