Förnyelsebara energikällor

Vi använder material från LEGO eLab för lära oss mer om förnyelsebara energikällor.

Vindkraftverk

 

Årskurs 5–9, halvdagsaktivitet (minst 180 minuter)
För 12–18 elever.

Vi använder material från LEGO eLab för lära oss mer om förnyelsebara energikällor. Eleverna får tillverka el med hjälp av sol, vatten och vind. Energin lagras i kondensatorer och används för att driva bilar och ett pariserhjul. Upplägget är kreativt, upplevelsebaserat och praktiskt.

Förarbete

Att arbeta med innan besöket
Det är bra om eleverna har hört talas om begrepp såsom: energikällor, förnyelsebar energi, elekrisk motor, generator, turbin, kondensator

Lokal
Försök att möblera klassrummet så att det finns sex arbetsplatser för 2-3 elever. Det ska också finnas en vattenkran med diskbänk. Eleverna ska ha med sig anteckningsmaterial och miniräknare.

Tider
Ett besök tar ca 2-3 timmar exkl. raster. Då ingår ca 30 min för undanplockning och utvärdering.

Grupper
Vi kommer att arbeta med sex grupper. Ju färre deltagare det är i varje grupp desto bättre, dock max tre per grupp. Läraren delar in eleverna i grupper i förväg. Det har visat sig att det ofta är bra att arbeta i homogena grupper med snabba, drivande elever i samma grupp och lite mer noggranna, eftertänksamma elever i andra grupper. Flickor och pojkar för sig kan fungera bra. 

Temadagen

Under klassbesöket kommer eleverna att få samarbeta och undersöka förhållanden och samband inom energiområdet med ett vetenskapligt arbetssätt. Vi kommer att använda Legos energilådor e-lab och eleverna får bygga en del egna
konstruktioner med lego och även arbeta undersökande med färdigbyggda föremål.

Introduktion
Förnyelsebara energikällor, energins omvandling och oförstörbarhet.

Motor som generator
Gemensamt försök där eleverna får testa att använda en elektrisk motor som generator och med hjälp av handkraft få en lampa att lysa. Skapa elektrisk energi av mekanisk energi (s 65-66 i lärarhandledningen till e-lab).

Bygga elbilar
Varje grupp bygger två elbilar enligt s 20-23 och 24-26 i bygginstruktionen till e-lab. Använd elbil 1 med solpanel och belys panelen med en glödlampa. Ta tid på en meter och räkna ut vilken hastighet du kan komma upp i.

Gruppuppgift 1: El från solen

Försök med glödlampa:

 1. Belys solpanelen och koppla den till en liten glödlampa.
 2. Kan du få lampan att lysa med hjälp av el från solcellerna?

Försök med kondensator:

 1. Ladda upp kondensatorn med elenergi från solpanelen under två minuter. Håll lampan på en dm avstånd.
 2. Koppla kondensatorn till elmotorn på elbil 2 och mät tiden på en meter.
 3. Räkna ut hastigheten.

OBS! Kondensatorn måste laddas ur 30 sek med kortslutningssladden före varje försök!

Gruppuppgift 2: El från vinden

Försök med glödlampa:

 1. Starta vindkraftverket och koppla det till en liten glödlampa. Kan ni få lampan at lysa med hjälp av el från vindkraftverket?

Försök med kondensator:

 1. Ladda upp kondensatorn med energi från vindkraftverket under 2 minuter. Obs! Rött mot rött!
 2. Koppla till elmotorn på bil 2 och mät tiden på en meter.
 3. Räkna ut hastigheten.

OBS! Kondensatorn måste laddas ur 30 sek med kortslutningssladden före varje försök!

Gruppuppgift 3: El från vatten

Försök med glödlampa:

 1. Koppla en glödlampa till generatorn på vattenkraftverket
 2. Se om ni kan få lampan att lysa.

Försök med kondensator:

 1. Ladda upp kondensatorn med energi från vattenkraftverket under två minuter. Obs! Rött mot rött!
 2. Koppla till elmotorn på bil 2 och mät tiden på en meter.
 3. Beräkna hastigheten.

OBS Kondensatorn måste laddas ur 30 sek med kortslutningssladden före varje försök!

Extrauppgifter:

 1. Beräkna verkningsgraden
  Använd en elektrisk motor som generator och driv en elektrisk motor med handkraft. Sätt på stora remskivor, en på generatorn och en på motorn och räkna antalet varv på generatorn respektive på motorn. Räkna ut verkningsgraden.
 2. Kör bil 2 med handkraft
  1. Använd en elmotor som generator och koppla till elmotorn på bil 2 och mät
  tiden på en meter.
  2. Beräkna hastigheten.
 3. Försök med pariserhjulet
  1. Ladda upp kondensatorn igen under två minuter på valfritt sätt.
  2. Koppla kondensatorn till pariserhjulet. Hur många varv kan det snurra
 4. Film med Skurt: ”Hur blir el till” och ”Energikällornas plus oc

Efterarbete

Försök att använda ENaT dagen som en del i den vanliga undervisningen. Dagen kan vara en inledning, komma in under eller i slutet av ett temaarbete. Varför inte besöka något närliggande kraftverk där eleverna kan få uppleva hur eloch värmeenergi tillverkas.

Kontakt

Adress: Hornugglegränd 9
Telefon: 0171-62 62 97
E-post: mikael.bernovall@enkoping.se