Elektricitet

Vi försöker förstå vad elektricitet är och prövar på hur den fungerar. Vi reflekterar kring elens betydelse i dagens samhälle.

 

För årskurs 4–6, heldagsaktivitet.

Vi reflekterar kring elens betydelse i dagens samhälle. Vi lär oss hur serie- och parallellkoppling fungerar och undersöker ledare och isolatorer. Eleverna får vara kreativa och bygga ett eget tittskåp med belysning eller alternativt tillverka egna strömbrytare och därigenom förstå hur en strömbrytare sluter kretsen och på så vis få olika elektriska föremål att fungera.

Förarbete

Förberedelse för läraren att göra eller plocka fram:

 • Ett bord i främre delen av klassrummet, att plocka upp grejer på.
 • Papper/anteckningsbok att göra bilder och anteckningar på.
 • Förbereda gruppindelning av klassen. Helst två i varje grupp. Varje grupp har en egen arbetsplats.
 • Se till att varje elev har anteckningsmateriel, gärna NO-häfte eller liknande
  Om ni ska bygga tittskåp behövs dessutom:
 • En skokartong eller annan låda att göra ett tittskåp av. (2-3 elever per låda)
 • Färgat papper/kartong/silkespapper av olika kvalitéer.
 • Tapetprover eller överblivna tapeter för att tapetsera tittskåpet med.
 • Småsaker som t.ex. glasspinnar, piprensare, flirtkulor, tändstickor, m.m.
 • Små tygbitar av olika slag
 • Tapetlim eller papperslim och tejp – brukar gå åt en hel del
 • Färgpennor +övrigt som man kan dekorera sitt tittskåp med.
 • Saxar, pennor och linjal
 • Limpistol och smältlim om det finns.
  Övrigt material tar ENaT med sig.


Att arbeta med innan besöket:
Det är bra om eleverna har hört talas om begrepp så som: Olika laddningar, elektroner, spänning.
Titta på filmen om elektricitet som SKURT gjort. Kolla från början till 05.44.

Hjärnstorm –

 • Eleverna får tänka igenom vilka olika saker familjen använt de senaste 24 timmarna som behöver el för att fungera. Allt skrivs upp på tavlan.
 • Efter diskussion suddas alla saker bort som inte fanns när läraren var barn.
 • Därefter suddas allt bort som inte fanns när generationen innan var barn.

Hur har vårt elberoende förändrats över tid?

Temadagen

Hur har ni förberett er?
Skriv viktiga ord och begrepp på tavlan:

 • Elektricitet
 • Atom
 • Elektron
 • Laddning
 • Ström
 • Sluten krets
 • Ledare
 • Isolator
 • Kopplingsschema
 • Seriekoppling
 • Parallellkoppling

Berätta om laddningar
Börja med elektricitet i naturen. Finns det? Var? Hur fungerar blixten. - rita en bild som beskriver atomen med elektroner.
Elektricitet = elektroner som rör sig genom ett material
Jämför statisk elektricitet – gnuggad ballong på vägg
Två stavmagneter – repellerar-attraherar
Film – Evas funkarprogram ström. Titta på filmen från början till tid 2.55. Finns bara som fil.
Människor som ledare – bilda en ring och illustrera sluten krets och ledningsförmåga i olika material med hjälp av ”kycklingen”.
Sluten krets -öppen krets
Olika material – plastlinjal, sax, vatten. Jfr. ledare - isolatorer
Gör en tabell: leder – leder inte
Batterier och ledare – visa en ledare metall och skyddshölje
Visa hur elektroner rör sig mellan batteriets poler med hjälp av en ledare mha flirtkulor. (Om man vill kan man ha en elev som högtalare som piper när elektronerna passerar.)
Hur ser en glödlampa ut?
Visa en bild på en stor glödlampa. Fråga hur lampan ser ut i sockeln. Rita på tavlan, prata om hur elektronerna rör sig i lampan.
Hur fungerar ett batteri? Titta på ett batteri på utsidan och i genomskärning.
I No-boken
Ta fram en no-bok där vi kan göra anteckningar. Skriv rubrik Elektricitet
(Smaka på ett batteri. (4,5V) om man vill)
Batteri och 3,5 V lampa –
1. Eleverna ska få en 3,5 V lampa att lysa mha ett 4,5V batteri. Rita och beskriv.
Batteri och 1,5 V lampa
Gör eventuellt: Dela ut en sladd, en lampa och ett 1,5 V batteri. Nu ska eleverna få lampan att lysa med hjälp av batteri och sladden. Rita och beskriv.
Kopplingsschema – Symboler

 1. Nu delar vi ut batteri- och lamphållare.1;5 V batteri och två sladdar. Visa hur man ritar ett kopplingsschema med sladd, batteri och glödlampa. Eleverna ritar egna kopplingsscheman.
 2. Läraren: Koppla 2 lampor med tre sladdar och ett batteri. Rita kopplingsschema.

Seriekoppling

 1. Vad händer om vi skruvar ur en lampa?
 2. Kan man seriekoppla hur många lampor som helst?
 3. Hur används seriekoppling?
 4. Fördelar och nackdelar.
 5. Rita kopplingsschema

Parallellkoppling

 1. Ni ska nu få en lampa att lysa trots att den andra skruvas ur. Använd 4 sladdar.
 2. Kan man parallellkoppla hur många lampor som helst?
 3. Hur används parallellkoppling?
 4. Fördelar och nackdelar.
 5. Rita kopplingsschema

Här kan du som lärare välja mellan två upplägg:

 1. Vi bygger ett tittskåp.
  Mål med aktiviteten:
  Att med fokus på kreativitet och skapande låta eleverna i grupper om 2-3 elever fritt skapa ett tittskåp med två parallellkopplade lampor som belysning.
  Eleverna slutför arbetet senare om inte allt hinns med.
 2. Bygg en egen strömbrytare
  Mål med aktiviteten:
  Att med fokus på kreativitet låta eleverna tillverka egna strömbrytare och därigenom förstå hur en strömbrytare sluter kretsen och på så vis få olika elektriska föremål att fungera.
  Grundkurs:
  Läraren: Rita ett kopplingsschema som visar hur ett batteri, en glödlampa och två ledningstrådar kopplas ihop till en sluten krets.
  Uppgift: Få lampan att lysa utan att ni håller i delarna, de ska sitta ihop så man kan lyfta allt i batteriet.
  ENaTs materiel:
  Ledningstråd - skaladsladd
  Lamphållare – enkla varianten
  Lampor 1,5 V
  Batterier
  Batterihållare – enkla svarta
  Dela ut materialet och se till att eleverna får lampan att lysa.
  Hur kan vi släcka lampan? Kom med förslag, testa förslagen. Kommer någon på hur man gör om man inte får ta bort någon sladd, inte ta bort lampan inte ta ur batteriet.
  Fråga vad de tror ska hända om du klipper av den ena kopplingstråden. Låt dom prova! Klipp av en av sladdarna på mitten. Lampan slocknar givetvis. Om ledningen sätts ihop igen tänds lampan. Nu har dom gjort en mycket enkel strömbrytare. Den här strömbrytaren är ju mycket opraktisk. Den fungerar bara om vi ”håller” i den hela tiden. Visa hur symbolen för strömbrytare ser ut, i kopplingsschemat.
  Fortsättningskursen:
  Nu är det dags för eleverna att göra egna och mer hållbara strömbrytare.
  Uppdrag 1:
  Utveckla en strömbrytare som kan sluta och öppna en elektrisk krets och därmed få en lampa att lysa. Ni får använda det material som finns i klassrummet och det ENaT har med sig. Viktigt att strömbrytaren hamnar där eleverna kapat sladden.
  ENaTs materiel:
  Små trä- eller spånskivebitar
  Häftstift
  Påsnitar
  Stora gem
  Hushållsfolie
  Smältlim (limpistol)
  Kartong eller grövre papp
  Tre enkla sätt att göra en strömbrytare kan vara:
 1. Två häftstift i en träbit eller spånskiva och ett gem
 2. En pappskiva och två påsnitar
 3. En pappskiva, en mellanskiva med hål i och hushållsfolie
  När den elektriska kretsen med en lampa som kan tändas och släckas med en egenkonstruerad strömbrytare fungerar ordentligt kommer en utveckling.
  Uppdrag 2:
  Försök att bygga en uppfinning som du kan ”styra” med din strömbrytare. Till din hjälp har du nu även det extra materialet ENaT har med sig.
  Låt ev. eleverna göra ett kopplingsschema som visar hur deras strömkrets är kopplad.
  Extra materiel:
 • Små modellmotorer
 • Summers
 • Diodlampor
 • Remskiva för motor
 • Drivremmar
 • Motorfäste
 • Ljusdioder
 • Blompinnar
 • Glasspinnar
 • Piprensare
 • Trolldeg

Efterarbete

Varför inte besöka något närliggande kraftverk där eleverna kan få uppleva hur el- och värmeenergi tillverkas.

Litteratur

Försök med teknik, Hans Norkvist och David Powell. s.164-184.
ISBN 978-91-21-14780-1


Kontakt

Adress: Hornugglegränd 9
Telefon: 0171-62 62 97
E-post: mikael.bernovall@enkoping.se