Blandningar och lösningar

Eleverna får med hjälp av många olika experiment lära sig förstå begreppen blandningar, lösningar, emulsioner och slamningar.

För årskurs 3–5, halvdagsaktivitet (minst 150 minuter). Försök att använda ENaT-dagen som en del i den vanliga undervisningen. Dagen kan vara en inledning, komma in under eller i slutet av ett temaarbete.

Vi undersöker olika fasta ämnen och gaser och ser hur de beter sig i vatten.

Förarbete

Förberedelse för läraren att göra eller plocka fram:

 • Ett bord framför tavlan att göra demonstrationer på.
 • Ett bord att plocka upp material på.
 • Tillgång till vatten i klassrummet.
 • Förbereda gruppindelning av klassen. Helst två i varje grupp, dock max 10 grupper. Varje grupp har en egen arbetsplats.
 • Se till att varje elev har anteckningsmateriel, gärna NO-häfte eller liknande
 • Övrigt material tar ENaT med sig.

Introduktion

Det finns många olika typer av lösningar och blandningar och många har speciella egenskaper. De fungerar alltså på olika sätt. Ofta har lösningarna och blandningarna helt andra egenskaper än de ämnen de består av.

Såpbubblor

Visa flaskan med såpbubbleblandningen. Låt eleverna gissa vilka ämnen blandningen består av. Vilka egenskaper har blandningen?
Experiment som demonstration:
Försök göra såpbubblor med vanligt vatten och tråd.
Därefter med en blandning av 8 dl dest. vatten, 2 dl Yes, en ½ dl glycerol och en nypa socker.
Idag ska vi lära oss om några av alla dessa lösningar och blandningar. Vi ska testa att blanda olika saker och se vad som händer och även försöka dela på de ämnen vi blandat.

Salt i vatten

 1. Visa eleverna en stor mugg med ca 2 cm vatten och en lång sked samt en mindre mugg med 3-4 cm salt och en liten plastsked.
  Vad händer om man tillsätter en sked salt till vattnet och rör om med långa skeden i 2 min? Gör en hypotes, gärna två och två i grupperna.
 2. Mugg med 2 cm djupt vatten och lång sked delas ut.
 3. Liten mugg med salt och liten plastsked delas ut.
 4. Låt eleverna testa att röra ner en sked, rör om i två minuter. Vad händer?
 5. Diskutera vad som hänt, definiera lösning.
 6. Gör en ny hypotes: Hur många skedar salt går det att lösa upp fullständigt i vattnet?
  Skriv i anteckningsboken:
  Salt i vatten:
  Hypotes: Jag tror att det går att lösa ___ skedar i muggen.
 7. Fortsätt att röra ner sked för sked tills inte allt salt löser sig. Rör om varje sked 2 min.
 8. forts. anteckningsboken:
  Resultat: Jag kunde lösa ___skedar salt i vattnet.
 9. Gå igenom gruppernas resultat. Diskutera varför inte alla grupper fått samma resultat.
 10. Beskriv vad som menas med mättad lösning.
 11. forts anteckningsboken:
  Lösningen är mättad.
 12. Dela ut penslar och svart papper för att måla med den mättade lösningen, ett papper till varje grupp. Låt gruppernas papper avdunsta och diskutera sedan vad som hänt. Studera saltkristallerna i stereomikroskop.

Löser det sig?
Vad händer om man blandar de olika ämnena med vatten? Begrepp: lösning, slamning, emulsion. Vad händer om man filtrerar de olika blandningarna? Diskutera hur man ser att ett ämne löst sig fullständigt i vatten (inga fasta partiklar kvar, inte olika skikt, genomskinligt och går att läsa igenom).

Demonstration
Låt eleverna fylla i sin hypotes i tabellen: går det att lösa en sked olja i två cm vatten? Kommer något att fastna i filtret om man filtrerar blandningen?
Visa experimentet och fyll i resultatet i tabellen.

Elevförsök
Låt eleverna själva testa om det går att lösa en sked kaffe, socker, kakao och citronsyra i ca 2 cm vatten (rör om 2 min) samt om något fastnar i filtret när man filtrerar. Glöm inte att först skriva hypotes!
Resultatet redovisas i tabellform. ( se tabell nedan).
Avsluta med att diskutera resultaten och se om det finns något mönster i tabellen. Det som löser sig i vatten går igenom filtret. Fyll i ”typ av blandning” (emulsion, slamning, lösning).

Undersök blandningar

Ämne

Löser sig?


Typ av blandning

Fastnar i filtret?Hypotes

Resultat


Hypotes

Resultat

Matolja


Kaffe


Socker


Kakao


CitronsyraDen stora fontänen
Några mentostabletter sitter fast på undersidan av en borrad kork till en Cola Light med hjälp av en ståltråd genom korken. Obs får inte vara i kontakt med colan! Ståltråden dras upp så att tabletterna ramlar ner i colan. Obs! Utomhus!

Efterarbete

Sockerbiten
Fixa ett sockerbitsrace! Tag tid på hur snabbt sockret löser sig. Källa: Försök med kemi - Hans Persson s 90-91
Testa sockret
Testa hur olika typer av bitsocker löser sig. Källa: Försök med kemi - Hans Persson s 92-93
Ett glas fullt med vatten
Vi visar att ett plus ett inte alltid blir två. Källa: Försök med kemi - Hans Persson s 104-105

Litteratur

Försök med kemi- Hans Persson ISBN 978-91-21-14781-8

Kontakt

Adress: Hornugglegränd 9
Telefon: 0171-62 62 97
E-post: mikael.bernovall@enkoping.se