Skolverkets NT-satsning

ENaT:s pedagoger är Enköpings kommuns representanter i Skolverkets NT-satsning.

Målet med NT-utvecklarnas arbete är att genom handledning och kollegialt lärande bidra till att utveckla undervisningen med eleverna i fokus. NT-utvecklarna träffas, utbyter erfarenheter och utbildas genom fysiska träffar och på distans med speciellt utvalda utbildare inom bland annat handledning, skolutveckling och ämnesdidaktik.

Genom det nationella nätverket och utbildningen utvecklar NT-utvecklarna kunskap inom bland annat

  • systematiskt kvalitetsarbete
  • processledning
  • bedömning för lärande
  • språkutvecklande arbetssätt.

De tränar också på att använda olika verktyg som behövs för att verka som lokala skolutvecklare. Nätverket och grundutbildningen pågick under två och halvt år, 2014-2016, med en omfattning på en dag i veckan där NT-utvecklarna kontinuerligt utvecklades genom handledning och utbyter erfarenheter. NT-utvecklarnas kollegiala arbete i skolan startar direkt och fortgår parallellt med utbildning och efter den.

Frågor gällande när din skola ska vara med i satsningen ställs till ENaT:s pedagoger.