Arbetssätt

Vi erbjuder skolbesök, nätverk och lärarfortbildning

ENaT erbjuder olika teman inom ämnesområdena natur­vetenskap och teknik. Skolan vi besöker väljer vilket tema som passar deras verksamhet och ålder bäst. Vår tanke och önskan är att vår temadag ska komma in i ett sammanhang där eleverna antingen redan arbetar med området eller att de kommer att arbeta vidare efter vårt besök.

Vi delar in vårt arbete i tre delar:

  • Skolbesök – praktiska temabesök som vi gör ute i klassrummen tillsammans med elever och lärare. Besöken förbereds på planeringsmöten. Vi gör skolbesök fyra dagar i veckan under vår ENaT-period som sträcker sig från november till mars. Våra klassrumsbesök ska ses som en parallellprocess där läraren får fortbildning i handling samtidigt som eleverna arbetar med temat.
  • Nätverk – ett nätverk med representanter från alla skolor finns inom verksamheten. Nätverket tipsar ENaT om skolornas behov. Det är en viktig kanal för kommunikation mellan ENaT och kommunens skolor och pedagoger. Representanterna i nätverket får information om när ENaT besöker skolan. De kallar ENaT och alla berörda pedagoger till ett planeringsmöte inför besöket.
  • Lärarfortbildning – vi genomför utbildningsdagar och kortare pedagogiska träffar för nätverk och intresserade pedagoger. Skolor och arbetslag har möjlighet att komma med förfrågningar om egna utbildningsdagar.