Organisation

För att väcka lusten att utforska naturvetenskap och teknik på Enköpings grundskolor har kommunen anställt tre pedagoger på halvtid.

Tre pedagoger är den operativa delen av ENaT. På halvtid genomför dom klassbesök, lärarfortbildningar och utvecklar verksamheten.

En styrgrupp med verksamhetscheferna för stöd och utveckling samt grundskolan, en rektor och en lärare från varje stadium i grundskolan följer upp och styr verksamheten.

ENaT har också ett nätverk med lärare från alla kommunens grundskolor. Nätverket har som uppgift att vara ett bollplank till verksamheten, och ENaTs förlängning ut till skolorna.

Vårt nätverk

ENaT har ett alldeles eget nätverk med intresserade pedagoger från kommunens 15 grundskolor, både de kommunala och de fristående.

Nätverkets roll och en representants uppgifter:

  • Nätverket är ENaT bollplank ute på skolorna som kan ge oss respons och feedback.
  • Nätverksrepresentanten får information om när ENaT kommer och besöker skolan, och hur många pedagogdagar varje skola blivit tilldeladre. Utifrån det gör man en egen prioritering på skolan hur man vill fördela ENaTs tid och vilka teman som man vill arbeta med.
  • Nätverksrepresentanten kallar ENaT och alla lärare som ska få besök till ett planeringsmöte där vi kan fastställa detaljerna för ENaTs besök tillsammans.
  • Nätverket träffas för erfarenhetsutbyte och planering på eftermiddags tid, 1 gång per termin. Mötet sker på någon av kommunens skolor och vi får chans att ta del av deras undervisning i teknik och de naturvetenskapliga ämnena.
  • Fortbildning, en hel- eller halvdag per läsår bjuder ENaT in nätverksrepresentanterna till fortbildning. Målet är att erbjuda lite extra inspiration och att få nya idéer. kring undervisning i NO och teknik.
  • Antalet representanter i nätverket varierar beroende på storlek på skolan och intresse. Om du är intresserad att vara med är du välkommen att höra av dig.