Organisation

För att väcka lusten att utforska naturvetenskap och teknik på Enköpings grundskolor har kommunen anställt tre pedagoger på halvtid.

En styrgrupp med verksamhetschef för grundskola, en rektor och en lärare från förskolan, grundskolan och gymnasiet följer upp och styr verksamheten.

ENaT har också ett nätverk med lärare från alla kommunens grundskolor. Nätverket har som uppgift att vara ett bollplank till verksamheten, och förlängningen ut till skolorna.

Vårt nätverk

ENaT har ett alldeles eget nätverk med intresserade pedagoger från kommunens 15 grundskolor, både de kommunala och de fristående.

Nätverkets roll och en representants uppgifter:

  • Nätverket är ENaT bollplank ute på skolorna som kan ge oss respons och feedback.
  • Nätverksrepresentanten får information om när ENaT kommer och besöker skolan, och hur många pedagogdagar det blir. Utifrån det gör man en egen prioritering på skolan hur man vill fördela tiden och vilka teman som man vill arbeta med.
  • Nätverksrepresentanten kallar ENaT och alla lärare som ska få besök till ett planeringsmöte, där vi kan fastställa detaljerna tillsammans.
  • Nätverket träffas för erfarenhetsutbyte och planering på eftermiddags tid, 1 gång per termin. Mötet sker på någon av kommunens skolor och vi får chans att ta del av deras teknik och naturvetenskapliga arbete.
  • Studiebesök, en heldag per läsår reser vi iväg för att få lite extra inspiration och några nya idéer.
  • Antalet representanter varierar beroende på storlek på skolan och intresse. Om du är intresserad att vara med är du välkommen att höra av dig.

Kontakt

Adress: Hornugglegränd 9
Telefon: 0171-62 62 97
E-post: mikael.bernovall@enkoping.se