Välkomna

Vi är Enabygdens naturskoleverksamhet och ENaT.

Naturskolan och ENaT

Enköpings naturvetenskap och teknik (ENaT) och Enabygdens naturskoleverksamhet drivs av Enköpings kommun.

Enabygdens naturskoleverksamhet är en resurs som arbetar för att sprida utomhus­pedagogik till alla skolor i Enköpings kommun. Vi flyttar klassrummet utomhus. 

ENaT är en central verksamhet som drivs av utbildningsförvaltningen i Enköpings kommun. Vi vill öka elevernas intresse för teknik och naturvetenskap genom att arbeta med experiment och programmering.

Kontakt

Adress: Hornugglegränd 9
Telefon: 0171-62 62 97
E-post: mikael.bernovall@enkoping.se